Mathias Boström

Mathias Boström. Foto: Eric Hammarström. Mathias Boström är chef för Smålands Musikarkiv forskarutbildad vid Institutionen för musikvetenskap vid Uppsala universitet.

Boströms forskningsinriktning är folkmusikens dokumentationshistoria och mediehistoria, företrädesvis tidiga ljudinspelningar. 

Publikationer i urval

”The phonogram archive of the Stockholm Ethnographic Museum (1909–1930). Another chapter in the history of ethnographic cylinder recordings.” I Fontes artes musicae 50, 1 (2003), s. 22–35.

”De svårfångade koralerna. Förutsättningar för uppteckning, inspelning och utgivning av folkliga koraler 1929-45.” I Boström, Mathias et al (red.), "Gamla psalmmelodier." En bok om folkliga koraler, insamling och forskning. S. 79–103. Stockholm 2004 (Svenskt visarkiv). Beställ via Svenskt visarkiv.

”Den falske kungen i den sanna återgivningen. Fonograf som utställningsattraktion kring 1900.” I Ekström, Anders, Solveig Jülich & Pelle Snickars (red.): 1897. Mediehistorier kring Stockholmsutställningen. S. 197–228. Stockholm 2006 (Statens ljud- och bildarkiv).

”Contextualising Yngve Laurell’s Australian collections, 1910–1911.” William B. McGregor (red.), Encountering Aboriginal languages: studies in the history of Australian linguistics. Pp. 147–162. Canberra2008 (Pacific Linguistics).

”100 år med Folkmusikkommissionen: översikt och vägledning. ” I Boström, Mathias et al (red.): Det stora uppdraget. Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908–2008. S. 13–38. Stockholm 2010 (Nordiska museet). Beställ via Svenskt visarkiv.

“Creating Audiences, Making Participants: The Cylinder Phonograph in Ethnographic Fieldwork.” I Ekström, Anders et al (red.), History of participatory media: politics and publics, 1750-2000. Pp. 49–62. New York 2011 (Routledge).