Foto: LongitudeLatitude/Flickr (CC)

Foto: LongitudeLatitude/Flickr (CC) 

Kroumatas slagverk tillgängliga för musiker

1 december öppnade Kroumata Percussion Center och slagverkssamlingen blir därmed åter tillgänglig för musiker.

Slagverksensemblen Kroumata byggde upp en omfattande slagverkssamling under sina nära 40 år som ensemble. En del av instrumenten hörde tidigare till den statliga stiftelsen Rikskonserter och när stiftelsen lades ner 2011 flyttades de till Musikverket. Under 2015 överlämnades förvaltningen av instrumentsamlingen till SMI (Stockholms musikpedagogiska institut) för att fortsatt kunna vara tillgänglig för verksamma musiker.

1 december öppnade Kroumata Percussion Center på SMI, Campus Flemmingsberg. Därefter kan alla instrument i samlingen hyras, spelas och på så sätt fortsätta komma både musiklivet och publiken till del.

– Samlingen är en stor tillgång för musiklivet och vi är glada att instrumenten fortsatt kan vara tillgänglig för musiker, säger Musikverkets vikarierande generaldirektör Gerhard Kunosson.