Kristin Amparo på turné med Selam

Kristin Amparo på turné med Selam 

Amparo på turné med Selam

Turnéer, nätverksmöten och en digital plattform. Kulturföreningen Selam arbetar under två år med projektet Connecting the dots för att främja det musikaliska utbytet mellan Sverige och en rad afrikanska länder.

Den 7 juni startar en turné genom Angola, Kenya och Etiopien med den svenska musikern Kristin Amparo. Turnén är en del av Selams projekt Connecting the dots som pågår under två år.

Med projektet vill Selam bidra till internationaliseringen av svenskt musikliv och kartlägga möjligheterna för svenska musiker att spela och producera musik i Afrika. Projektet infattar 54 afrikanska länder och består av turnéer i Afrika och Sverige, nätverksmöten för producenter, musiker och arrangörer samt en digital plattorm för informationsutbyte mellan aktörerna.

Under 2015 gick projektets del ett av stapeln, då Gnucci, Spoek Mathambo och Mapei turnerade i Etiopien, Zambia och Angola. Musiklivet i åtta afrikanska länder har kartlagts med nätverksträffar i Addis Abeba och Stockholm.

Sverigebesök

Stewart Sukuma är en av Moçambiques främsta artister. Han har delat scen med artister som Miriam Makeba, Hugh Masakela och Abdullah Ibrahim och turnérat i såväl Afrika som Europa och Nordamerika. Inom Connecting the dots kommer han nu till Sverige.

Fakta om projektet

Projektnamn: Connecting the dots, del 2
Projektägare: Selam
Projektstöd från Musikverket: 719 800 kronor i omgång 2015:2