" "

Foto: Jonas André/Musikverket 

250 år i musikens tjänst

För att fira bibliotekets 250-årsjubileum är årets upplaga av Dokumenterat en jubileumsutgåva som gör nedslag i samlingarna och blickar tillbaka på den långa historien i musikens tjänst.

Dokumenterat är en bulletin från Musik- och teaterbiblioteket med fokus på bibliotekets arbete med arkiv och dokumentation. Redaktör för jubileumsutgåvan är bibliotekarien Rikard Larsson.

Bildandet av Kungl. Musikaliska akademien ägde rum år 1771 på initiativ av Gustav III. Enligt instiftelsebrevet fick en ”archivarius” i uppgift att ordna akademiens handlingar och musikalier genom att förteckna och registrera det material som fanns och det som sedermera inkom. Detta var början till det som under många år var känt som Musikaliska Akademiens bibliotek och som från 2010 heter Musik- och teaterbiblioteket.

Än idag är det ett enastående bibliotek, ett specialbibliotek inom musik, dans och teater. Vem som helst kan besöka biblioteket för att ta del av de unika samlingarna. Och att biblioteket får ta emot, tillgängliggöra och forska om arkiv och material efter institutioner, utövare, tonsättare, skådespelare, och regissörer gör att kulturarvet lever vidare och bidrar till förståelse av både samtid, framtid och den tid som redan har varit.

Du som vill ta del av jubileumsutgåvan kan köpa den på Musik- och teaterbiblioteket. Har du inte möjlighet att komma dit, skicka ett mail till exp@musikverket.se. Den finns även att läsa digitalt

Läs tidigare nummer av Dokumenterat