Eldsjälarna och dansarvet

Linnea Helmersson. Foto: Anna Nyander

Linnea Helmersson är redaktör för den här nya boken om dansforskning och arbetet med att levandegöra äldre dansformer i Sverige.

”Detta är en guldgruva för alla som vill veta mer om folklig dans och om hur arbetet med att dokumentera, rekonstruera och föra vidare äldre tiders dans har gått till. I 21 bidrag berättar amatörforskare från hela landet om sitt arbete med att levandegöra äldre svenska dansformer. De skriver om sina erfarenheter, metoder och tankar kring dans liksom om danserna de funnit. Boken innehåller även en bakgrundsteckning som sätter in folkdansen och folkmusiken i ett historiskt perspektiv och i ett avslutande kapitel diskuteras materialet utifrån teorier om tradition och genus m m. I boken finns också en geografisk sammanställning över publicerade dansbeskrivningar.”

Boken är utgiven av Folkmusikens hus i Rättvik och kan beställas via deras hemsida.