Tema Menuett

Mats Nilsson och Göran Andersson.
Foto: Anna Nyander

I helgen hade den svenska delen av Nordisk förening för folkdansforskning (Nff) sin årliga träff, den här gången hos Svenskt visarkiv. Mötet handlade om menuett, och såväl fransk barockmenuett som skandinavisk folklig menuett avhandlades. Nästa år blir det en gemensam konferens för hela Nff Norden på samma tema.