Animerad folkmusik-musikvideo

Mattias Gordon, en animatör och illustratör, har gjort en film baserad på Lorikspolskan av spelmannen Lorns Anders Erson från Orsa, Dalarna. Låten är arrangerad av Jonas Knutsson och framförs av HornPlease.

Mattias berättar: ”Lorns Anders Ersson från Orsa fick med sin fiol människornas kroppar att dansa och skapade dåtidens ”rave-fester”. Han var också ett hot mot samhällsordningen. Såna som han skulle bort. 26 år gammal försvann han på en båt till Amerika. Mer vet man inte. Inte heller om han flydde, blev förvisad eller någonsin kom fram. Denna film visar rörelsen som satte fart på känslorna.”