Visarkivets kortkataloger nu synliga på webben!

Äntligen kan du själv botanisera bland äldre otryckta eller på andra sätt svårfunna visor hemma vid din egen dator! Nu publicerar nämligen Visarkivet några av sina viktigaste kortkataloger på webben. Dels är det fråga om det stora Förstaradsregistret över folkliga visor i manuskript, skillingtryck och vissa äldre inspelningar (innehållande närmare 90 000 kort), samt Ämnesregistret vilket baserar sig på Förstaradsregistret och erbjuder ingångar via ämnesord (ca 34 000 kort). I båda katalogerna kan du fritextsöka och bläddra alfabetiskt.

Kortkatalogerna kompletterar Visarkivets Vis- och låtregister över visor och låtar i tryckta källor men viss överlappning förekommer. Sök och läs mer: http://katalog.visarkiv.se