Sveriges spelmanslåt 2012

Tävlingen arrangeras av Nordanstigs Spelmanslag i samarbete med Hälsinglands Spelmansförbund och Svenskt visarkiv.

Syftet är att stimulera nykomponeradet av spelmanslåtar i den svenska låttraditionen och att bredda den levande traditionen. Inkomna bidrag bedöms av en jury bestående av tre personer med stort folkmusikaliskt kunnande. En av domarna utses av Svenskt visarkiv de övriga av Nordanstigs Spelmanslag. Jurymedlemmarnas namn anslås här på tävlingens hemsida så fort de är utsedda.

De ca 10 finalisterna meddelas den 19 juni. Samtliga finalister erhåller diplom.
För att vara med och tävla om priserna krävs det att man framför sitt bidrag på finalen.
Priserna i tävlingen är:
1:a pris 10.000 kronor. Sponsor = Nordanstigs Kommun
2:a pris 5.000 kronor. Sponsor = Iggesund Paperboard AB
3:e pris 2.000 kronor. Sponsor = Gränsfors företagare
Publikens pris 2.000 kronor+? Sponsor = Studieförbundet Bilda som utmanar publiken att skänka lika mycket.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren
Tävlingsbidrag inkl. ifylld anmälningsblankett skickas till: Staffan Berg, Hårte 131, 820 76 JÄTTENDAL eller till staffan@lat-sm.se.
Bidragen måste vara framme senast tisdagen den 29 maj 2012.

Anmälningsblankett och ytterligare information