Publikationslista

Publikationer från Svenskt visarkiv kan beställas via webben, se mer information. För att söka bland publikationer, se prislistan. Du kan även sortera listan nedan på artikelnummer, titel, författare eller pris och klicka dig vidare via titeln. Mer information om utgivningarna.

 

Artikelnr Författare Titel Pris
4411 Afzelius, Nils Bellman som folklig författare 20
4412 Alver, Brynjulf Draumkvedet. Folkevise eller lærd kopidikting 40
4265 Andersson, Nils Svenska Låtar, alla 24 delar 3000
4266 Andersson, Nils Svenska Låtar, Bohuslän och Halland 140
4267 Andersson, Nils Svenska Låtar, Dalarna 1 140
4268 Andersson, Nils Svenska Låtar, Dalarna 2 140
4269 Andersson, Nils Svenska Låtar, Dalarna 3 140
4270 Andersson, Nils Svenska Låtar, Dalarna 4 140
4271 Andersson, Nils Svenska Låtar, Dalsland 140
4272 Andersson, Nils Svenska Låtar, Hälsingland och Gästrikland 1 140
4273 Andersson, Nils Svenska Låtar, Hälsingland och Gästrikland 2 140
4274 Andersson, Nils Svenska Låtar, Jämtland och Härjedalen 1 140
4275 Andersson, Nils Svenska Låtar, Jämtland och Härjedalen 2 140
4276 Andersson, Nils Svenska Låtar, Medelpad 140
4277 Andersson, Nils Svenska Låtar, Närke 140
4278 Andersson, Nils Svenska Låtar, Skåne 1 140
4279 Andersson, Nils Svenska Låtar, Skåne 2 140
4280 Andersson, Nils Svenska Låtar, Skåne 3 140
4281 Andersson, Nils Svenska Låtar, Skåne 4 140
4282 Andersson, Nils Svenska Låtar, Småland, Öland och Blekinge 140
4283 Andersson, Nils Svenska Låtar, Södermanland 140
4284 Andersson, Nils Svenska Låtar, Uppland 140
4285 Andersson, Nils Svenska Låtar, Värmland 140
4286 Andersson, Nils Svenska Låtar, Västergötland 140
4287 Andersson, Nils Svenska Låtar, Västmanland 140
4288 Andersson, Nils Svenska Låtar, Östergötland 1 140
4289 Andersson, Nils Svenska Låtar, Östergötland 2 140
4330 Andersson, Olof Folkliga svenska koralmelodier från Gammalsvenskby och Estland 200
4245 Andersson, Otto Finländsk folklore. Tidig kalevalaforskning: finlandssvensk insamlingsverksamhet 65
4411 Andersson, Otto Om kvarnsånger 20
4411 Andersson, Otto Tre finlandssvenska vissångerskor 20
4411 Andersson, Otto Upprepningsstrofen i levande balladtradition 20
4442 Arvidsson, Alf Jazzens väg inom svenskt musikliv. Strategier för självständighet och erkännande 1930–1975 190
4242 Asplund, Karl Brittiska ballader och visor i svensk tolkning 40
4083 Bergelt, Styrbjörn Hör du harpan? Musikaliska strandhugg kring Östersjön med forntida instrument 100
4310 Bergner, Roger (red.) Den gyllene cirkeln: jazzen på 1960-talet 250
4407 Bohman, Stefan, Dan Lundberg & Gunnar Ternhag, red. Musikinstrument berättar – Instrumentforskning idag 180
4411 Bom, Kaj Danmarks norske Folkeviser 20
4434 Boström, Mathias & Märta Ramsten (utg.) Visor från skånska landsbygden samlade av Nils Andersson 200
4344 Boström, Mathias (red.) "Gamla psalmmelodier". En bok om folkliga koraler, insamling och forskning 200
4432 Boström, Mathias, Dan Lundberg & Märta Ramsten (red.) Det stora uppdraget. Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908–2008 150
4072 Brodin, Knut Julens visor 200
4353 Brolinson, Per-Erik & Larsen, Holger "Visor till nöjets estrader". Den populära svenska visan. 200
4429 Broman Åkesson, Johanna Med gårdagens dörr på glänt. Povel Ramel och melodins epok 200
4081 Bruér, Jan Guldår & krisår: svensk jazz under 1950- och 60-talen 250
4448 Bruér, Jan Putte Wickman, klarinettist 240
4428 Carlsson, Rune Precis i tiden. En jazzmusiker minns slutsåld
4299 Colbert, David The Birth of the Ballad. The Scandinavian Medieval Genre. 100
4411 Dal, Erik Scandinavian Ballad Research since 1800 20
4411 Dal, Erik Scandinavian Ballad Research Today 20
4411 Dal, Erik Tyske, franske og engelske oversættelser af færøkvæder 20
4411 Dal, Erik & Niels Martin Jensen F L Æ Kunzens folkeviseharmoniseringer (1816) 20
4462 Danielson, Eva & Märta Ramsten Du gamla, du friska 200
4254 Danielson, Eva & Märta Ramsten Räven raskar. En bok om våra sånglekar 170
5918 Danielson, Eva & Märta Ramsten Skämtvisor från fem sekel. 50 folkliga skämtvisor (bok + cd) 90
4258 Danielson, Eva & Märta Ramsten Skämtvisor från fem sekel. 50 folkliga skämtvisor (endast bok) 20
4342 Danielson, Eva m.fl (red) En brokig samling 100
4249 Danielson, Eva m.fl (red) Inte bara visor. studier kring folklig diktning och musik tillägnade Bengt R. Jonsson den 19 mars 1990 120
4411 Dencker, Nils Domaredansen. With a summary in English 20
4411 Dencker, Nils Kung Orre skulle till gästabud fara 20
4411 Dencker, Nils Svenskt Visarkivs sångleksregistrant 20
4411 Dencker, Nils Wallmans samling. En förlorad samling svenska sånglekar 20
4290 Dybeck, Richard Svenska vallvisor och hornlåtar, med norska artförändringar 40
4411 Ek, Sverker Visan om liten Ingas barnsäng 20
4382 Emsheimer, Ernst Studia ethnomusicologica eurasiatica I 40
4383 Emsheimer, Ernst Studia ethnomusicologica eurasiatica II 60
4312 Englund, Björn Jazz på Cupol 20
4313 Englund, Björn Metronome 1949-1956 85
4322 Englund, Björn Svenska jazzarr: förteckning över tryckta orkesterarrangemang 1923–1960 30
4411 Forslin, Alfhild Balladen om riddar Olof och älvorna 20
4411 Forslin, Alfhild Greta Dahlström som fältforskare i Svenskfinland 20
4411 Forslin, Alfhild & Gun Ett underligt djur i vår herres hage 20
4376 Gibsburg, Råland Fredssångboken 20
4356 Grut, Emma Ol' Jansas låtbok – stamplåtar, visor och andliga sånger för härjedalspipa 125
4424 Gunnarsson, Ulrika Häxgnägg och pärlband. En folklig sångskola 200
4248 Haettner Olafsson, Eva Fridas visor och folkets visor: om parodi hos Birger Sjöberg 80
4430 Halskov Hansen, Lene, Astrid Nora Ressem & Ingrid Åkesson (red.) Tradisjonell sang som levende prosess. Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon. Beställs direkt fr Novus förlag
4461 Hammarlund, Anders En bön för moderniteten – kultur och politik i Abraham Baers värld 250
4437 Hammarlund, Anders Intet – Musiker Medier Mystiker 200
4438 Hammarlund, Anders Människor bortom lustprincipen – Mähriska öden. 150
4411 Hansson, S.G Gustav Schedins visa från Dalupproret 1743 20
4411 Henningsen, Gustav Vedel og Syv og bogtrykkerne 20
4413 Hermansson, Nanna Stefania (red) Balladdans i Norden: symposium i Stockholm 8–9 nov 2007 50
4377 Hildeman, Karl-Ivar Historiska ballader i dansk tradition 20
4380 Hildeman, Karl-Ivar Politiska visor från Sveriges senmedeltid 40
4303 Hildeman, Karl-Ivar Tillbaka till balladen. Uppsatser och essäer 100
4385 Hådell, Gösta (red.) Våra visor (Visans vänner) 20
4333 Jansson, Sven-Bertil Den levande balladen. Medeltida ballad i svensk tradition. 100
4306 Jansson, Sven-Bertil (utg.) Visor ock melodier samlade av Vilhelm Carlheim-Gyllenskiöld 100
4250 Jersild, Margareta K.P. Leffler – i folkmusikbevarandets tjänst 200
4257 Jersild, Margareta Skillingtryck. Studier i svensk folklig vissång före 1800. 85
4411 Jersild, Margareta Tre polskesamlingar från början av 1800-talet 20
4246 Jersild, Margareta & Ingrid Åkesson Folklig koralsång. En musiketnologisk undersökning av bakgrunden, bruket och musiken 120
4409 Jersild, Margareta & Märta Ramsten La folia. En europeisk melodi i svenska musikmiljöer. 250
4251 Jersild, Margareta (kommentar) K.P. Lefflers folkmusiksamling del 1 200
4252 Johansson, Gösta (kommentar) K.P. Lefflers folkmusiksamling del 2 200
4411 Jonsson, Bengt R August von Hartmansdorff som balladsamlare 20
4411 Jonsson, Bengt R Ett Pyramus och Thisbe-motiv i Sverige 20
4411 Jonsson, Bengt R Kom följ med mej på sjöen ut. Till den svenska sjömansvisans historia. 20
4411 Jonsson, Bengt R Några gamla kärleksvisor 20
4263 Jonsson, Bengt R Svensk balladtradition I. Balladkällor och balladtyper. 150
4300 Jonsson, Bengt R (red.) The Stockholm Ballad Conference 1991. Proceedings of the 21st International Ballad Conference, August 19–22, 1991 100
4411 Jonsson, Bengt R. Om strofformer och rim i den nordiska balladtraditionen 20
4301 Jonsson, Bengt R., Svale Solheim & Eva Danielson The Types of the Scandinavian Medieval Ballad, a descriptive catalogue (häftad) slutsåld
4302 Jonsson, Bengt R., Svale Solheim & Eva Danielson The Types of the Scandinavian Medieval Ballad, a descriptive catalogue (inbunden) 120
4411 Jørgensen, Aage Folkevisesproget med særlig henblik på DgF 239 Møens morgendrømme 20
4323 Kjellberg, Erik "Vart går jazzen – framåt eller bakåt?" Tendenser i svenskt jazzliv ca 1945–ca 1960 20
4316 Kjellberg, Erik (red) Nordisk jazzforskning. Rapport från den första konferensen 14-16 februari 1980 i Stockholm anordnad vid Svenskt visarkiv av Gruppen för svensk jazzhistoria 20
4336 Knox, Keith Jazz amour affair – En bok om Lars Gullin 175
4244 Lantz, Monica Emigrantvisor 65
4255 Lantz, Monica Sjömansvisor 65
4411 Lindegård Hjorth, Pou Linköping-håndskriftet og "Ridderen i hjorteham" 20
4315 Lindgren, Jens (red) Nordisk jazzforskning. Rapport från konferensen i Stockholm 15–16 november 1991 / anordnad av Svenskt visarkiv i samverkan med Gruppen för svensk jazzhistoria 50
4320 Lindgren, Jens (red) Svensk jazzforskning: rapport från konferensen i Stockholm om lokal jazzforskning den 31 mars och 1 april 1995 anordnad av Svenskt visarkiv och Gruppen för svensk jazzhistoria 50
4324 Lindgren, Jens; Peo Österholm och Per-Ulf Allmo (red) When the saints go marchin': Svensk skolbandsjazz 1948–1960 170
4411 Ling, Jan & Margareta Jersild A Method of Cataloguing Vocal Folk Music. A Description of the System Used at the Svenskt Visarkiv. 20
4304 Lohmeier, Dieter Weltliches und geistliches Lied des Barock. Studien zur Liedkultur in Deutschland und Skandinavien. Herausgegeben von Dieter Lohmeier. 65
4411 Lorenzen, Jørgen Danmarks gamle Folkeviser 1853–1976 20
4421 Lundahl, Mats A Discography of Bebo Valdés 60
4436 Lundberg, Dan Persikoträdgårdarnas musik. En studie av modal improvisation i turkisk folk- och populärmusik baserad på improvisationer av Ziya Aytekin 100
4326 Lundberg, Dan & Gunnar Ternhag Folkmusik i Sverige 180
4327 Lundberg, Dan & Gunnar Ternhag Musiketnologi. En introduktion. slutsåld
4331 Lundberg, Dan & Gunnar Ternhag The musician in focus – Individual perspectives in Nordic ethnomusicology 125
4440 Lundberg, Dan & Gunnar Ternhag, red Yoik. Aspects of Performing, Collecting, Interpreting. 80
4366 Lundberg, Dan och Gunnar Ternhag (red.) Studia Instrumentorum Musicae Popularis: 15 180
4339 Lundberg, Dan, Krister Malm & Owe Ronström Music Media Multiculture. Changing Musicscapes. 200
4308 Lundberg, Dan, Krister Malm & Owe Ronström Musik, medier, mångkultur. Förändringar i svenska musiklandskap 250
4318 Lyttkens, Bertil Svart och vitt: utländska jazzbesök 1895–1939 speglade i svensk press 155
4411 Massengale, Jame Analytical song index for C.M. Bellmans poetry 20
4411 Mattsson, Christina "Vad säger svenska folket när dom får en sup? – Jo, jag tackar" : en studie i 1900-talets supvisetradition 20
4411 Mogen Jensen, E. Dal, L. Vargyas Smärre bidrag till folkviseforskningen I–III 20
4298 Netterstad, Märta Så sjöng barnen förr. Textmaterialet i de svenska skolsångböckerna 1842–1972. 80
4446 Novak-Rosengren, Ralf & Marie Länne Persson Romanifolkets visor 200
4381 Nyberg, Aksdal, Koudal, Nielsen, Koiranen Polskan i Norden. Traditionsinspelningar från Sverige, Norge, Danmark, Finland (end. häfte) 20
4389 Nylöf, Göran Kampen om jazzen. Traditionalism mot modernism: en värdekonflikt speglad i svensk jazzpress under efterkrigstiden 160
4351 Nyquist, Bengt Bas: Thore Jederby – En biografi 100
4441 Olrog, Ulf Peder Studier i folkets visor 200
4411 Olrog, Ulf Peder Visorna från Nötö 20
4264 Olsson, Bernt Svensk världslig visa 1600–1730. Ett register över visor i visböcker och avskriftsvolymer 55
4411 Piø, Iørn Julius Strandbergs skillingviseproduktion 1861–1903 20
4411 Piø, Iørn Overnaturlige vaesner i nordisk balladetradition : 2. DgFT 38 Agnete og havmanden 20
4411 Piø, Iørn Overnaturlige væsner i nordisk balladetradition I. DgFT 33 Germand Gladensvend og DgFT 60 Valraven 20
4411 Piø, Iørn Perspektiver i studiet af Danske Viser fra Adelsvisebøger og Flyveblade 1530-1630 20
4412 Prøysen, Elin (utg.) Folkelige viser. Et utvalg folkelig sangtradisjon fra Alf Prøysens samlinger 40
4243 Ramsten, Märta Einar Övergaards folkmusiksamling 240
4411 Ramsten, Märta Hartsa med brylcreme: om tradition och folklorism i 50-talets folkmusik 20
4411 Ramsten, Märta Hurven. En polska och dess miljö 20
4411 Ramsten, Märta Några värmländska folkmusikuppteckningar från förra seklet 20
4411 Ramsten, Märta Sveriges Radio, Matts Arnberg och folkmusiken: ett stycke folkmusikhistoria i modern tid. 20
4247 Ramsten, Märta (inl. o komm.) Folkmusik i Leksand, Djura och Siljansnäs. Uppteckningar av Karl Sporr 1916–47. 240
4341 Ramsten, Märta (red.) The Polish Dance in Scandinavia and Poland. Ethnomusicological Studies. 200
Ramsten, Märta och Gunnar Ternhag Anders Zorn och musiken Beställs direkt fr Zornmuseet
4259 Ramsten, Märta och Gunnar Ternhag Spela in! Hur man samlar och bevarar röster och ljud 40
4305 Ramsten, Märta och Lena Roth (red.) Visa i Värend. Föredrag från Nordiskt Vissymposium i Växjö 1993. 20
4384 Ranius, Allan Skillingtryck i Linköping. Förteckning över tryck 1671–1918 30
4241 Rehnberg, Mats Blå välling – sur sill. Vällingklockor och vällingklocksramsor 65
4443 Rhedin, Marita Sjungande berättare: vissång som estradkonst 1900–1970 : en musikvetenskaplig studie av den svenska vissångens uppförandepraxis och sociala sammanhang 240
4422 Roempke, Ville & Dan Lundberg Eric Nirsas låtbok. Klarinettspelmannen från Mattmar 150
4447 Rune, Eva Bröllopssånger och kärleksvisor 200
4411 Schiørring, Nils Melodistof til Danske Viser 1530–1630 20
4444 Selander, Marie Inte riktigt lika viktigt? Om kvinnliga musiker och glömd musik 180
4459 Sjöberg, Henry (red.) Baron Fredrik Åkerhjelms dansbok 1785 50
4411 Sjöberg, Henry
Artiklar under 25 år, ett urval 20
4411 Sneedorff-Birch, Fr Danske Folkeviser og Melodier (1837) 20
4449 Sternvall, Sigurd Sång under segel 200
4357 Stockmann, Erich (utg.) Studia Instrumentorum Musicae Popularis: 2 100
4358 Stockmann, Erich (utg.) Studia Instrumentorum Musicae Popularis: 4 100
4359 Stockmann, Erich (utg.) Studia Instrumentorum Musicae Popularis: 5 100
4360 Stockmann, Erich (utg.) Studia Instrumentorum Musicae Popularis: 6 100
4361 Stockmann, Erich (utg.) Studia Instrumentorum Musicae Popularis: 7 100
4362 Stockmann, Erich (utg.) Studia Instrumentorum Musicae Popularis: 8 100
4363 Stockmann, Erich (utg.) Studia Instrumentorum Musicae Popularis: 9 100
4364 Stockmann, Erich (utg.) Studia Instrumentorum Musicae Popularis: 10 100
4365 Stockmann, Erich, Andreas Michel, Birgit Kjellström (red.) Studia Instrumentorum Musicae Popularis: 11 100
4335 Strand, Karin Känsliga bitar. Text- och kontextstudier i sentimental populärsång 150
4460 Ståhle-Varney, Anna Nybörjarbok i Labanotation för svensk folkdans 50
4354 Svanfeldt, Nils G Sång- och Visbok 150
4410 Ternhag, Gunnar Säg har du skådat kåkens dystra murar. Några anteckningar om fängelseintagnas vistraditioner. 10
4427 Ternhag, Gunnar (red) Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker. 200
4411 Thuresson, Anders & Nilsson, Lars-Åke Från Bostonvals till Hip-Hop. Ett knippe skånsk danshistoria. 20
4411 Wallin, Sonja, Nyander, Gunilla & Wallin, Karin (utgivare) Gamla dansar i Skåne. Kadrilj och francaise. 20
4411 Wallin, Sonja, Nyander, Gunilla & Wallin, Karin (utgivare) Gamla dansar i Skåne. Tävlingsdanser och skicklighetsdanser. 20
4311 Westin, Bo Gösta Törner: musikanare, tecknare 50
4317 Westin, Bo Stig Holm: Sveriges meste pianist 45
4314 Westin, Martin Musikerförbundet och jazzen. En genomgång av tidningen Musikern 45
4411 Vinten, Kaare Folkevisens lyriske inledninger 20
4411 Wistrand, A.J Anteckningar efter Bondespelmän från Gestrikland 20
4386 Wretö, Tore Ydrekungen. En bok om Leonhard Fredrik Rääf. 80
3517 Ziegler, Susanne (red.) Historical Sources and Source Criticism 180
4082 Åkesson, Ingrid Med rösten som instrument. Perspektiv på nutida svensk vokal folkmusik 125
4411 Om naturmytiska ballader 20
5919 Axel Sjölander – spelman i Grönadal (CD) 90
4240 Ballader 80
5301 Beredskapsswing (1940–1942) (CD) 240
5287 Blod, lik och tårar (CD) 150
5306 Brand New (1960–1964) (CD) 330
5303 Cream of the Crop (1947–1951) (CD) 240
5274 Den medeltida balladen (CD) 300
5290 Folkmusik i förvandling (CD) 150
5297 From Sweden to America / Amerikavisor (CD) 150
5299 Hot-epoken (1931–1936) (CD) 240
4425 Häxgnägg och pärlband (CD) 50
5302 Jazzen anfaller! (1943–1947) (CD) 240
5289 Koraler och bröllopsmusik från Runö (CD) 150
5280 Lena, Ulrika och Svea (CD) 300
5272 Lockrop och vallåtar (CD) 150
5357 Luntilua – Matts Arnbergs fältinspelningar av visor på Gotland 1956 (CD) 150
5286 Låtar från Dala-Floda, Enviken och Ore (CD) 150
5277 Låtar från Orsa och Älvdalen (CD) 150
5285 Låtar från Rättvik, Boda och Bingsjö (CD) 300
5279 Munspel och handklaver (CD) 150
5309 Möten med mikrofon – Märta Ramsten som folkmusikinsamlare (CD) 150
4015 Noterat 1 65
4015 Noterat 2 65
4015 Noterat 3 65
4015 Noterat 4 65
4015 Noterat 5 (julspecial) 65
4015 Noterat 6 65
4015 Noterat 7 65
4015 Noterat 8 65
4015 Noterat 9 (jubileumsnummer) 65
4015 Noterat 10 65
4015 Noterat 11 65
4015 Noterat 12 65
4015 Noterat 13 65
4015 Noterat 14 65
4015 Noterat 15 – musik och förförelse 65
4015 Noterat 16 65
4015 Noterat 17 – musik och religion 65
4015 Noterat 18 65
4015 Noterat 19 65
4015 Noterat 20 65
-- Noterat 21 – musik, dans och genus 0
4338 Nyckelharpan nu och då (CD och bok) 150
4379 Om visor och låtar. Studier tillägnade Sven Salén den 7 november 1960 30
5917 Polskan i Norden. Traditionsinspelningar från Sverige, Norge, Danmark, Finland (häfte + CD) 90
5283 Prillarhorn och knaverharpa (CD) 150
5300 Rytm och swing (1937–1939) (CD) 240
5346 Samiska röster (CD) 150
5282 Sjungande Tornedalen / Laulava Tornionlaakso (CD) 150
5284 Sjömansvisor och rallarvisor (CD) 150
5281 Spelmän från fem landskap (CD) 150
4260 Sumlen 1976 75
4260 Sumlen 1977 75
4260 Sumlen 1978 75
4260 Sumlen 1979 75
4260 Sumlen 1980 75
4260 Sumlen 1981 75
4260 Sumlen 1982 75
4260 Sumlen 1983 75
4260 Sumlen 1984 75
4260 Sumlen 1985 75
4260 Sumlen 1986 75
4260 Sumlen 1987 75
4260 Sumlen 1988 75
4260 Sumlen 1989 75
4261 Sumlen 1990/91 100
4261 Sumlen 1992/93 100
4261 Sumlen 1994/95 100
4325 Sveriges medeltida ballader, alla 7 band 1200
4291 Sveriges medeltida ballader, band 1 200
4292 Sveriges medeltida ballader, band 2 200
4293 Sveriges medeltida ballader, band 3 200
4294 Sveriges medeltida ballader, band 4:1 200
4295 Sveriges medeltida ballader, band 4:2 200
4296 Sveriges medeltida ballader, band 5:1 200
4297 Sveriges medeltida ballader, band 5:2 200
5359 Swing It! Naturröstens hemlighet (DVD) 240
4426 Sångarporträtt: Dansar Edvard Jonsson, Malung (CD) 150
5349 Sångarporträtt: Martin Martinsson, Orust (CD) 150
5304 The Golden Years (1952–1955) (CD) 240
5305 Topsy Theme (1956–1959) (CD) 240
5278 Vaggvisor och ramsor (CD) 150
5273 Vall- trall- och Lapp-Nils låtar (CD) 150
5275 Varjehanda folkmusik (CD) 150
5298 Varning för jazz! (1899–1930) (CD) 240
5350 Watch Out! (1965–1969) (CD) 330
5345 Visans gyllene tid (CD) 250
5288 Visor och låtar från Bohuslän (CD) 150
5291 Äldre svenska spelmän (CD) 300
5360 Ärkäk su (CD) 150
5276 Äventyr i jazz och folkmusik (CD) 150