Dans

Dokumentation av folklig dans i dagens Sverige samt bevarande och tillgängliggörande av kulturarvet inom genren.

Om danssamlingarna

Verksamheten är främst inriktad mot folklig dans i vid bemärkelse, det vill säga alla typer av dans som förekommer när man går ut och roar sig. Visarkivets största och viktigaste samling är Arkivet för folklig dans som bildades av Henry Sjöberg 1965. Arkivet innehåller bland annat filmer, dansböcker, uppsatser, dansbeskrivningar, noter, fotografier och pressklipp från dansföreningar, danslärare, danskurser och seminarier.

Dessutom ingår ett antal separata person- eller organisationsarkiv, till exempel från:

  • Henry Sjöberg
  • Lilian Karina 
  • Rolf Heinemann
  • Maud (Moppe) Carlsson 
  • Brage Gille 
  • Nordingarna
  • Nordisk förening för folkdansforskning (Nff) 
  • Samarbetsnämnden för folklig dans (Sfd)

Ta del av danssamlingarna

Danssamlingarna förvaras i Visarkivets lokaler i Gäddviken i Nacka och studeras på plats. Besökare tas emot efter överenskommelse. 

Boka besök via dansarkivarie Anna Nyander. 
E-post: anna.nyander@visarkiv.se
Telefon: 08-519 554 78