Madeleine Modin

 Fil. dr. Madeleine Modin är forskningsarkivarie med inriktning mot svensk vokal och instrumental folkmusik.

I sin forskning har Madeleine Modin intresserat sig för frågor kring privat och institutionellt samlande, museers praktik, kulturarv, revivals, historiska musikinstrument och folkliga koraler inom de huvudsakliga forskningsfälten musiketnologi, organologi och musikhistorisk forskning.

Madeleine Modin disputerade 2018 på avhandlingen Museala och musikaliska föreställningar om historiska musikinstrument. Musikhistoriska museet 1899–1918 i musikvetenskap vid Stockholms universitet. I studien undersöks Scenkonstmuseets tidigaste historia liksom de första ansatserna i Sverige till det som senare kom att bli den så kallade tidigmusikrörelsen med spel på historiska instrument. Under en period ingick studien i Musikverkets forskningsprojekt Mixa eller Maxa: Om kulturarv, identitet och folkbildning, 2011–2014.

Hon undervisar i musikvetenskap vid Stockholms universitet.

Hon är aktiv i ett flertal internationella nätverk, som till exempel CIMCIM (ICOM:s kommitté för musik- och instrumentmuseum) och är sekreterare i svenska avdelningen av ICTM (International Council for Traditional Music).