Vägvisare till folkmusiken

Spelmanskväll i Forsa, Hälsingland. Foto: Torbjörn Ivarsson, juni 1978 

Vägvisare till Folkmusiken

Kungl. Musikaliska Akademien har tillsammans med Svenskt visarkiv och Folkmusikens Hus skapat verktyget Vägvisare för folkmusiken för att underlätta för musiker, forskare och musikintresserade att söka fram till arkiv och samlingar med folkmusik.
 
Genom en specialbyggd databas kan du söka dig till 26 olika arkiv och hitta bland annat handskrifter, tryckta noter och texter, ljudinspelningar och bilder.
 
Samtliga arkiv är öppna för allmänheten, digitalt och/eller genom besök på plats.