Psalmodikon av Johannes Dillner

Psalmodikon av Johannes Dillner. Foto: Hans Skoglund, CC BY-SA 

Skrivstuga med Wikimedia Commons – folkliga instrument

Sedan 2012 har Svenskt visarkiv och Statens musikverk delat inspelningar, fotografier och noter från sina samlingar med fri upphovsrätt på Wikimedia Commons. Den 12 december bjuder vi in dig till årets spännande uppladdningsprojekt, med fokus på folkliga instrument i Sverige.

Svenskt visarkiv och Statens musikverk har haft ett samarbete med Wikimedia Sverige sedan 2012. Genom samarbetet har vi delat inspelningar, fotografier och noter från våra samlingar med fri upphovsrätt på Wikimedia Commons. Exempel på det material vi har laddat upp inkluderar Radiotjänsts folkmusikinspelningar från 1940-, 50- och 60-talet samt porträttfotografier av spelmän från Musikmuseets samlingar.

I år fokuserar vårt uppladdningsprojekt på folkliga instrument i Sverige. Material som kommer att inkluderas i uppladdningen 2023 omfattar dokumentationsinspelningar av bland annat psalmodikon, träskofiol och dragspel.

Skrivstuga 12 december

För att ge mer kontext till det uppladdade materialet kommer vi att arrangera en skrivstuga. En skrivstuga innebär att vi tillsammans bidrar med ny information till Wikipedia och Wikimedia Commons. Det är också ett sätt att öka synligheten för våra samlingar ur ett arkivperspektiv.

Du kan delta genom att skriva nya artiklar på Wikipedia, redigera befintliga artiklar eller komplettera med material från andra arkiv än Statens musikverks. För att delta behöver du ha registrerat ett användarkonto minst två dagar innan skrivstugan – här kan du skapa ett konto.

Våra erfarenheter visar att det finns flera fördelar med att vara aktiv i Wikimediasfären:

  • Med våra expertkunskaper har vi förbättrat informationen på Wikipedia och säkerställt kvaliteten på befintligt material.
  • Vi når användare där de är mest aktiva – Wikipedia är oftast det första resultatet på sökmotorer och öppnar nya vägar till våra samlingar och tjänster.
  • När mer material blir fritt tillgängligt via Wikimedia Commons underlättar det för besökare att själva utforska inspelningar, foton och annat material med fri upphovsrätt.
  • Demokrati – alla medborgare kan enkelt och fritt ta del av och påverka informationen inom Wikipedia/Wikimedia.

Tid: 12 dec, kl 10–16
Plats: Tegeluddsvägen 100, Stockholm, eller digitalt via Teams
Medtag egen laptop/surfplatta!

Anmälan

Anmäl dig genom att skicka ett mail till david.jansson@statensmusikverk.se senast den 7:e december.
Meddela om du deltar digitalt eller i våra lokaler på Tegeluddsvägen 100, Stockholm.
Vi bjuder även på fika för de som deltar på plats.