Foto: Anton Blomberg för tidskriften Scenisk Konst 1904. 

Pelle Snygg och barnen i Snaskeby

I Musikverkets samling av glasnegativ finns ett fotografi från barnsångspelet Pelle Snygg och barnen i Snaskeby som spelades på Operan 1904. Sångspelet bygger på Ottilia Adelborgs barnbok med samma namn från 1896. Som man kan ana av titeln handlar det om renhet kontra smuts: dygd kontra synd och skam. Den präktige, skinande rene och vitklädde Pelle Snygg förfasas över de ohyfsade Snaskebybarnens brist på hygien och bordsskick. Barnen tycks dessutom trivas med sin ociviliserade livsföring.

Pelle lierar sig med vuxenvärlden för att råda bot på oskicket: Svampmor bistår med tvättsvampar, Krukefar med tvättfat, Tvålegubben med tvål och Borstegubben med kammar och hårda, vassa borstar. De smutsiga barnen infångas, tvångsklipps och tvångstvättas med hårdhänta metoder. Ett av barnen blir till och med fastbundet vid en stol. Det är den scenen som avbildas på fotografiet. Pelle lyckas till slut få Snaskebybarnen både rena och civiliserade. En ovanligt envis unge vägrar dock att inordna sig och får utstå både hån och bannor. Han blir en skam för hela byn.

Dygden segrar alltså. En sedelärande berättelse typisk för sin tid. Den unga Operapubliken hejade på Pelle och avskydde Snaskebybarnen och ”därmed var ju redan mycket vunnet med matinén” enligt recensionen i Aftonbladet. När sångspelet gavs på Skansen tolv år senare tycks däremot den barnpubliken varit betydligt mer välvilligt inställd till de okammade, otvättade och beklagligt ouppfostrade Snaskebybarnen.

Läs mer om Pelle Snygg och barnen i Snaskeby på Dramawebben
Se hela originalboken

Marianne Seid, teater- och fotoarkivarie