Arkivens dag har i år temat Synd och skam. Musikverkets ämnesexperter har valt ut några riktigt skamliga guldkorn ur arkiven. Foto: Svenskt visarkiv/Nalens vänner

Arkivens dag har i år temat Synd och skam. Musikverkets ämnesexperter har valt ut några riktigt skamliga guldkorn ur arkiven. Foto: Svenskt visarkiv/Nalens vänner 

Arkiven fulla av synd och skam

11 november är det arkivens dag, i år med temat synd och skam. Och visst finns det både syndigt och skamligt material även i Musikverkets arkiv och samlingar. Vi lät våra experter plocka ut några guldkorn!

Vad har ansetts som pinsamt, syndigt eller till och med tabu i olika tider och sammanhang – och vem har haft makt att definiera detta? Vilken roll spelar musik, dans och teater när det gäller att såväl upprätthålla som bryta mot normer?

I Svenskt visarkiv och Musik- och teaterbiblioteket finns rikligt med material som kan berätta om kulturens gränsdragningar och hur människor har förhållit sig till dem. Du kan hitta ”den svenska synden” och dess skuggsidor i Lena Nymans arkiv, spåren efter en kungamördare i Musikaliska akademiens protokoll och moralkakor för barn i sångspel som Pelle Snygg och barnen i Snaskeby. Du kan botanisera bland motiven i medeltida ballader, fördjupa dig i Strindbergs dramatiska hantering av skam och bekanta dig med brottslingar i skillingtryckens visor. Eller varför inte ta en svängom i 1940-talets debatt om ungdomsdansens fördärvlighet, eller plöja Orkesterjournalens recensioner ur ett genusperspektiv?

Med anledning av Arkivens dag, som i år har just temat Synd och skam, har vi bett åtta av våra ämnesexperter lyfta fram exempel på temat i våra samlingar. Med detta axplock vill vi ge en antydan om bredden och djupet som finns att ta del av och utforska hos oss – och det är vare sig syndigt eller skamligt!

Håll till godo!