Foto: Jonas André 

10 nov: Så nystar du dig fram i Musikverkets samlingar – att forska i musikarkiv

Torsdag 10/11 med start kl.10.00 inbjuder KMA (Kungl. Musikaliska Akademien) och Musikverket (Musik- och teaterbiblioteket och Svenskt visarkiv) till en seminariedag med brett forskningsorienterat fokus inom musikforskning.

Dagen är tänkt som en inspirations- och nätverksdag för forskare, doktorander, studenter, övriga intresserade musikforskare i Sverige, och kommer att utgöra en introduktion, idéinjektion, information och inspiration att använda sig av och beforska myndighetens musiksamlingar.

Dagen kommer att äga rum i bibliotekets och Svenskt visarkivs nya lokaler på Tegeluddsvägen 100 i Stockholm.

Program:

Morgonmingel med kaffe från kl. 09.15

Kl. 10.00: Introduktion och välkommen – Musikverket och KMA

Kl.10.10: Kom och forska med oss!
Musikverkets forskningssamordnare Sverker Hyltén-Cavallius berättar kortfattat om hur forskningen är organiserad på myndigheten (forskare, seminarieverksamhet, nätverk, forskningspolicy), och om hur man kan arbeta tillsammans med Musikverket: riktade satsningar på infrastruktur och digitalisering, och de samverkansmedel eller -satsningar som olika universitet och högskolor kan tänkas ha.

Kl. 10.45: Resurser och sökmetoder – HANDS ON!

Kl. 11.45: Spåren av den första kulturpolitiken – KMA:s protokoll
KMA:s protokoll ger oss en möjlighet att ”lyssna på” de första kulturpolitiska samtalen. Nu ska dessa digitiseras. Dan Lundberg och Karin Strand resonerar kring vad det här materialet skulle kunna svara på för slags frågor och om hur projektet vuxit fram. David Jansson och Sebastian Lindblom berättar om hur själva processen ser ut, från handhavandet av protollen under digitaliseringen till metadata och hur man gör materialet sökbart.

Kl. 12.30-13.45: Musikverket och KMA bjuder på lunch

Kl. 13.45: Stafett – mina favoritmaterial
Madeleine Modin, Marina Demina och flera arkivarier och bibliotekarier (från MTB och SVA) berättar om sina favoritmaterial eller material som alltför få känner till eller forskar på.

Kl. 14.45: Frihetstidens musik
Lasse Berglund/Maria Schildt berättar om projektet, om deras väg in i och ut (och vidare) ur projektet. Vilka frågor ställdes och vad har man hittat. Ett exempel på samverkan mellan universitet och (flera) bibliotek.

Kl. 15.15: Eftermiddagsfika

Kl. 15.45: Kreativa förflyttningar
Sverker Hyltén-Cavallius berättar om ett nyligen avslutat projekt med utgångspunkt i Svenskt visarkivs samlingar, om att lyssna till intervjuer från det förflutna och att göra intervjuer om det förflutna.

Kl. 16.15: Historiskt informerad ljuddesign
Mischa van Kan berättar om sitt projekt på EMS, hur han arbetar och vilka resurser han använder. Studien handlar om hur elektronmusik blir till kulturarv, och utgår både ifrån myndighetens samlingar och intervjuer med verksamma från EMS och elektronmusikfältet.

Avslutande mingel kl.16.45-

Först till kvarn! (max 30 personer). Anmäl dig till kerstin.carpvik@musikverket.se senast 4/11 (ange om du har några allergier/matpreferenser och om du vill vara med på det avslutande minglet).

Varmt välkomna!