Material ur Musikverkets samlingar. 

Musikverket satsar på Wikipedia

13–14 november är Musik- och teaterbiblioteket och Svenskt visarkiv stängt. Då ska personalen lägga allt fokus på att berika Wikipedia och Wikimedia med expertkunskap och fritt material.

På Musikverket finns massor av experter inom olika området – allt från schlagertexter till hembyggda syntar. Självklart vill vi vara med kunskapen där människor faktiskt söker efter den. Därför satsar Musikverket stort på Wikipedia och Wikimedia under hösten.

Satsningen innefattar dels att Musikverket har haft en Wikimedian in Residence på plats under tre veckor. Läs mer om hens arbete.

All personal deltar

Den andra delen av satsningen är två heldagar där personalen jobbar intensivt med att tillföra kunskap, information, bild och ljud till Wikipedia och Wikimedia. 13 november deltar hela myndighetens personal och 14 november fortsätter personalen som jobbar med arkiv, bibliotek och samlingar.

– Det här är en viktig satsning för både oss och våra användare. Det är till Wikipedia och Wikimedia människor vänder sig i jakt på information, då ska vi vara där med vår expertkunskap och det unika materialet vi har i våra samlingar, säger Gerhard Kunosson, vikarierande generaldirektör på Musikverket.

Med anledning av detta kommer Musik- och teaterbibliotekets och Svenskt visarkivs expedition att vara stängd 13–14 november.