Cell i Centralfängelset "Västra 2", Långholmen. Nordiska museets dokumentation 1975. Fotograf: Nils Blix.

Cell i Centralfängelset "Västra 2", Långholmen. Nordiska museets dokumentation 1975. Fotograf: Nils Blix. 

Musik i utanförskap

Hur har fångar och arbetslösa skapat gemenskap genom musiken? 18 oktober släpps två böcker om musik i utanförskap. Nu finns också en stor presentation om musik på kåken på Musikverkets webbplats.

Musiken är en viktig del i människans identitet, både individuellt och i grupp. Ett vanligt exempel är en sjungande fotbollspublik som i hänförelsens stund känner stark gemenskap, samtidigt som de flesta aldrig träffas i andra sammanhang än fotbollens.

Fängelsevisor eller kåklåtar är ett annat exempel på en sådan visrepertoar. Den har vuxit fram på svenska fängelser i den gemenskap som kan skapas i ett socialt utanförskap. 18 oktober släpps boken Kåklåtar av Dan Lundberg, om musik på kåken och som identitetsmarkör för kåkfarare.

På musikverkets webbplats finns nu även en stor presentation av musik innanför murarna. Inspelningar med intagna, porträtt av musicerande fångar och massor av fakta om hur musik används på kåken och som identitetsmarkör för människor i fängelse.

Till presentationen Musik på kåken

Arbetslösas röster

Samtidigt släpps Arbetslösas röster av Stefan Bohman. I den beskrivs hur arbetslösa och strejkande arbetare har använt musiken i sitt sociala utanförskap.

Båda böckerna och presentationen är resultatet av forskningsprojektet Utanförskapets röster som bedrivits vid Svenskt visarkiv på Musikverket.

Under bokreleasen på Scenkonstmuseet blir det presentationer av böckerna, mingel och musik med Louise Hoffsten, Lennart ”Konvaljen” Johansson och Svarta Rosor.

Tid: 18 oktober klockan 15
Plats: Scenkonstmuseet, Sibyllegatan 2, Stockholm
Fri entré