Lina Nyberg projektleder

Musikverket har fått regeringens uppdrag att stödja och stimulera strategiskt arbete för ett mer jämställt musikliv. Lina Nyberg leder projekten inom detta uppdrag, hon är projektanställd på halvtid från 15 augusti.

– Vi startar inom kort, bland annat med en seminarieserie om jämställdhet i musiklivet där vi reflekterar kring musik, genus och vad som verkligen är viktigt, berättar Lina Nyberg.

Hon är främst känd som jazzsångerska och kompositör med en 20-årig karriär och 14 cd-skivor i eget namn och turnéer runt om i världen bakom sig.

Djupt engagerad

Hon var med om att grunda föreningen Impra som arbetar aktivt för ett jämställt musikliv och där hon varit djupt engagerad. Hon har i femton år undervisat på flera av Musikhögskolorna i Sverige och som gästpedagog på andra musikutbildningar och hon är också aktiv i Svenska Musikerförbundets Stockholmsavdelning.

Jämställdhetsuppdraget pågår till och med 2014.

Kommentarer

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.