8 miljoner för jämställdhet

Regeringens beslut har just kommit, satsningen är en fortsättning på tidigare beslut om jämställdhetssatsningar på kulturområdet.

Vårt uppdrag är att under tre år 2011–2014 tillsammans med Kulturrådet och Konstnärsnämnden främja ökad jämställdhet i musiklivet. Det är ett spännande uppdrag och jag är glad att det hamnade hos oss. Det finns mycket att göra framförallt när det gäller representation av kvinnliga tonsättare i programläggningen hos orkestrar och operahus. Här behövs medvetna strategier och att frågan lyfts upp på ledningsnivå. ”Skippa helskägg”-säsongen hos Stockholms läns blåsarsymfoniker är ett gott exempel där man med ett tydligt fokus på konstnärlig kvalitet levererat ett i stort sett jämställt program. När vi nu tar över stafettpinnen från Kulturrådet så kommer vi att fokusera på frågan om repertoar men också på hur villkoren för kvinnliga utövare och musikskapare kan utvecklas. Vi ser också ett behov av att lyfta fram musik av kvinnliga tonsättare ur arkiven och göra den tillgänglig så att den kan bli spelad och lyssnad på i vår samtid.

I linje med vårt uppdrag för Plattformen för musik kommer vi att samverka med de nätverk, enskilda och organisationer som tillsammans med oss vill driva frågan om jämställdhet i musiklivet.

Läs Musikverkets jämställdhetsuppdrag.