Kulturpolitiska urvalsprocesser

Ett delprojekt inom forskningsprogrammet Musikskapandets villkor.

Varje skapande konstnär i det moderna samhället hamnar förr eller senare i situationer där estetiska ideal ställs mot ekonomiska villkor. Det kan handla om villkor för bidragsgivning eller värde på en kommersiell marknad. För en enskild musiker blir det ibland en balansgång mellan musikaliska ideal och möjlighet till försörjning.

Projektet tog sin utgångspunkt i det statliga kulturstödet till frilansande musiker och var ett delprojekt inom forskningsprogrammet Musikskapandets villkor, ett samarbete mellan Svenskt visarkiv och Umeå universitet. Inom projektet genomfördes intervjuer med musikskapare och nyckelpersoner inom statlig bidragsgivning till musik.

Studien utfördes av chefen för Arkiv- och biblioteksavdelningen vid Musikverket, Dan Lundberg, från september 2010 och under 2011. Projektet slutredovisades 2014 i antologin Bilder ur musikskapandets vardag. Mellan kulturpolitik, ekonomi och estetik. Projektledare var professor Alf Arvidsson vid Umeå universitet. Projektet genomförs med stöd från Vetenskapsrådet.

Projektet resulterade i ett tre vetenskapliga artiklar och ett antal konferensrapporter. För vidare läsning: ”Wagners musik är bättre än den låter.” En diskussion om musikaliska genrer och kvalitet.

Kommentarer

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.