Vanessa Larsson, Ioanna Exonzidou, Moa Kuurne, Jenny Jakobsson, Mariam Saleh och Amanda Gref visar klapplekar för Visarkivet. Foto: Dan Lundberg

Vanessa Larsson, Ioanna Exonzidou, Moa Kuurne, Jenny Jakobsson, Mariam Saleh och Amanda Gref visar klapplekar för Visarkivet. Foto: Dan Lundberg 

Från att nå till att angå

Musikverkets arbete med att integrera ett barnperspektiv i verksamheten och att inkludera unga gäller inte bara att nå målgruppen med befintlig verksamhet. Det handlar om att göra det tillsammans med barn och unga, med deras perspektiv för ögonen.

Kerstin Carpvik, som leder barn- och unga-arbetet på Musikverket och som även ansvarar för låneverksamheten vid Musik- och teaterbiblioteket, understryker vikten av att hålla ett starkt fokus just på barnens perspektiv i detta arbete.

– Det är väldigt viktigt för oss att det är viktigt för dem, säger hon.

Barn- och ungdomsråd

Vackra ord. I konkret handling innebär det att Musikverket vänder sig direkt till en grupp barn och unga och bjuder in dem till gemensamma ansträngningar för att göra verksamheterna inom musik, teater och dans mer inspirerande, tillgängliga och intressanta för barn och unga.

Under 2012 skapar Musikverket ett råd, en fokusgrupp, för barn och en för unga vuxna.

– Vi bjuder in en grupp mellanstadiebarn och en grupp musikstuderande unga vuxna till det här arbetet. Avsikten är att skapa verklig delaktighet och samarbete på djupet, att tillsammans med de båda råden utveckla verksamheten så att det vi arbetar med verkligen angår barn och unga.

Aktivt arbete på Musikverket

Kerstin Carpvik understryker att barn- och unga-perspektivet egentligen inte är nytt för verksamheterna i Musikverket.

– Mycket av Musikverkets verksamhet vänder sig redan i dag till barn och unga eller till verksamheter för barn och unga.

Musik- och teatermuseet har omfattande pedagogisk verksamhet för skolelever. Musik- och teaterbiblioteket har ett aktivt nätverk med bland andra pedagogerna inom Kulturskolan.

Visarkivet var under våren ute på skolgårdar och samlade in aktuella ramsor och sånglekar på skolgårdar.

Musikupplevelser för den yngre målgruppen

27 av projekten som har fått stöd för samarbetsprojekt i musiklivet syftar till musikupplevelser för barn eller vänder sig på andra sätt till barn och unga, Kulturskolorna har fått stöd för att bryta de traditionella genusmönstren.

– Det finns redan ett stort engagemang inom Musik-verket för att utveckla arbetet med att inta barnens perspektiv. För att komma vidare behöver vi förtydliga,  förnya och utveckla arbetet med verksamheten för barn och unga. Från att nå till att angå – och det steget jobbar vi med nu.

Under hösten 2012 sparkar arbetet med myndighetens barn- och ungdomsråd i gång på allvar. Det handlar bland annat om att ta fram en checklista för arbetet med barn- och ungdomsperspektivet samt att skapa interna rutiner för att se till att uppföljning av målen i strategin fungerar. Det handlar om att komma lite närmare barnen.

– Och när vi har gjort det ska vi hålla kvar kontakten, understryker Kerstin Carpvik.

Kommentarer

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.