En botfärdig synderskas svanesång: Barnamord i skillingtryck mellan visa och verklighet

Brott säljer! Det är ett faktum lika relevant för 1700- och 1800-talspubliken som för dagens uppkopplade mediekonsumenter. Trots att kanalerna och formaten har exploderat med tiden finns starka förbindelselänkar genom seklen, däribland fascinationen för verklighetens brott och förbrytare: true crime. Där vi idag lyssnar på poddar och följer TV-serier köpte gårdagsmänniskan visor i enkla tryckta häften, så kallade skillingtryck, som rapporterade om samtidens brott och brottslingar. Ett säljande ämne för den lokala marknaden var brottslingar som dömts till döden för grova brott, främst mord av olika slag. Många visor gavs ut i samband med fångens avrättning och såldes redan samma dag.

Precis som i brottshistorien är majoriteten av förbrytarna i skillingtryck män men kvinnor utgör ungefär en fjärdedel. Det enskilt mest förekommande kvinnobrottet är barnamord. Det är också det enda grova brott som har dominerats av kvinnliga gärningspersoner i historien och som framför allt associerats med ogifta kvinnor ur de lägre klasserna.

I denna studie undersöker Karin Strand förhållandet mellan visorna och den verklighet de var en del av. Hur berättar skillingtrycken om barnamörderskorna och hur såg omständigheterna ut bakom de tryckta orden? Med stöd i rättegångsprotokoll och andra dokument som kan belägga historien görs fallstudier av ett urval brott som har gett upphov till visor i skillingtryck.

Huvudmaterialet består av skillingtryck i Kungliga bibliotekets samlingar. En viktig fråga är vad visorna inte berättar om, däribland brottets variationer. Bakom rubriceringen barnamord döljer sig nämligen olika slags dåd med olika motiv. Detta framgår dock inte i visorna där barnamörderskan tar typiserad gestalt av ångerfull synderska eller monstruös mor. Denna skeva relation mellan faktiska omständigheter och förmedlingen till folket ställer uppfordrande frågor om representation, makt och kön.

Projektet finansieras med stöd från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.