" "

Kungliga Musikaliska Akademiens instiftelsebrev. 

Sveriges första kulturpolitik blir digital

Musikverket har tilldelats ett bidrag om knappt 2 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond för att digitalisera hela samlingen av Kungl. Musikaliska akademiens protokoll.

KMA:s arkiv förvaltas av Musik- och teaterbiblioteket och protokollen är en av de mest efterfrågade samlingarna hos Musikverket. Intresset är stor bland såväl svenska som internationella forskare och endast en liten del är i dag tillgänglig digitalt. Protokollen skildrar akademiens verksamhet från att den instiftades 1771 fram till i dag.

Genom digitiseringsprojektet blir Sveriges första kulturpolitik digitalt tillgänglig och skapar stora möjligheter för framtida nationell och internationell forskning.  

Läs en sammanfattning av projektbeskrivningen hos Riksbankens jubileumsfond