Sverker Hyltén-Cavallius

Sverker Hyltén-Cavallius. Foto: Hjalmar Hyltén-Cavallius.

Sverker Hyltén-Cavallius. Foto: Hjalmar Hyltén-Cavallius.

Forskningsarkivarie Sverker Hyltén-Cavallius är docent i etnologi vid Stockholms universitet och har tidigare varit anställd som lektor och forskare vid Stockholms universitet och Göteborgs universitet.

Hyltén-Cavallius har i sin forskning främst fokuserat frågor kring å ena sidan musik, generation och historieproduktion, å andra sidan populärkultur, berättande och sociala medier. I avhandlingen Minnets spelrum (2006) undersöks vilka slags pensionärskap som formas i olika musiksammanhang, och i Retrologier (2014) undersöks hur förflutenheter formas och förhandlas i nätverk kring rockmusik från 1970-talet. 2017-2020 ledde Hyltén-Cavallius projektet Kreativa förflyttningar vid Musikverket (presenterat i antologin med samma namn, se nedan), och 2019-2021 ingick han tillsammans med forskare vid Göteborgs och Stockholms universitet i projektet Klassisk musik för en medialiserad värld.

Hyltén-Cavallius är ordförande i svenska avdelningen av ICTM (International Council for Traditional Music.

Publikationer i urval

Kreativa förflyttningar: Musikaliska flöden i 1960- och 1970-talens Sverige (Hyltén-Cavallius, Sverker red.) Möklinta: Gidlunds. 2022.

Classical Music Goes Viral: Memeings and Meanings of Classical Music in the Wake of Coronavirus. Special Collection: Representing Classical Music in the Twenty-First Century. Curtin, Adrian & Adam Whitaker (red.). Open Library of the Humanities 7(2):1-23. 2021.

DOI: https://doi.org/10.16995/olh.4678

Memeing Music: Canon, Play and Competence in Digital Folklore about Classical Music. Ethnologia Scandinavica 2021:51:102-118. 2021.

 “What the heck happened to the accordion player?” Music, Movement and Modernity in Two Oral Narratives. Western Folklore 79:4 (Fall 2020):349-375. 2020.

“The beginning of a new society”. Forms of politics in late 1960s Swedish alternative music. Nätverket 2020:22:43-49. 2020.

Progg: Utopia and Chronotope. I: Made in Sweden: Studies in Popular Music. Björnberg, Alf & Thomas Bossius (red.). New York: Routledge. 2017.

Swedish Prog Rock and the Search for a Timeless Utopia. (med Lars Kaijser) I: Oxford Handbook of Popular Music in the Nordic Countries. Holt, Fabian & Antti-Ville Kärjä (red.). New York: Oxford University Press. 2017.

Retrologier. Musik, nätverk och tidrum. Höör: Symposion. 2014.

"Back to the future? Two musical pasts and their futures.Norient Online Academic Journal. Special issue: The Future(s) of Music. 2013.

"Affective ordering: on the organization of retrologies in music networks." Ethnologia Scandinavica 2012 (tillsammans med Lars Kaijser).

"Memoryscapes and mediascapes: musical formations of ‘pensioners’ in late 20th century Sweden." As Time goes by. Popular music, ageing and the elderly. Special issue of Popular Music. Vol 31/2:279-295. 2012.

Minnets spelrum. Om musik och pensionärskap. Falun & Hedemora: Gidlunds. 2006. Diss.