Sverker Hyltén-Cavallius

Sverker Hyltén-Cavallius. Foto: Hjalmar Hyltén-Cavallius.

Sverker Hyltén-Cavallius. Foto: Hjalmar Hyltén-Cavallius.

Forskningsarkivarie Sverker Hyltén-Cavallius är docent i etnologi och har tidigare varit anställd som lektor och forskare vid Stockholms universitet och Göteborgs universitet.

Hyltén-Cavallius har i sin forskning främst fokuserat frågor kring musik, generation och historieproduktion. I avhandlingen Minnets spelrum (2006) undersöks vilka slags pensionärskap som formas i olika musiksammanhang, och i Retrologier (2014) undersöks hur förflutenheter formas och förhandlas i nätverk kring rockmusik från 1970-talet. Från september 2017 forskar och leder Hyltén-Cavallius projektet Kreativa förflyttningar vid Musikverket. 

Hyltén-Cavallius är ordförande i svenska avdelningen av ICTM (International Council for Traditional Music

Publikationer i urval

Progg: Utopia and Chronotope. I: Made in Sweden: Studies in Popular Music. Björnberg, Alf & Thomas Bossius (red.). New York: Routledge. 2017.

Swedish Prog Rock and the Search for a Timeless Utopia. (med Lars Kaijser) I: Oxford Handbook of Popular Music in the Nordic Countries. Holt, Fabian & Antti-Ville Kärjä (red.). New York: Oxford University Press. 2017.

Retrologier. Musik, nätverk och tidrum. Höör 2014 (Symposion).

"Back to the future? Two musical pasts and their futures." Norient Online Academic Journal. Special issue: The Future(s) of Music. 2013.

"Affective ordering: on the organization of retrologies in music networks." Ethnologia Scandinavica 2012 (tillsammans med Lars Kaijser).

"Memoryscapes and mediascapes: musical formations of ‘pensioners’ in late 20th century Sweden." As Time goes by. Popular music, ageing and the elderly. Special issue of Popular Music. Vol 31/2:279-295. 2012.

"Internet och fältarbete." I: Etnologiskt fältarbete. (2:a utökade uppl.) Kaijer, Lars & Magnus Öhlander (red.) Lund 2011 (Studentlitteratur).

"Rebirth, resounding, recreation: making 70’s rock in the 21st century." IASPM@journal vol 2, 2010.

"Klicka på ikonen. Populärmusikaliska historieskrivningar på youtube." Kulturella perspektiv nr 3-4 2009.

"Lika gamla leka bäst. Ålder och generation som likhetsprojekt." I: Åldrandets betydelser. Jönsson, Lars-Eric &Susanne Lundin (red.) Lund 2007 (Studentlitteratur).

Minnets spelrum. Om musik och pensionärskap. Falun & Hedemora 2006 (Gidlunds). Diss.