Karin Strand

Fil dr Karin Strand är chef för Svenskt visarkiv.

Efter avhandlingen i litteraturvetenskap om den sentimentala schlagertraditionen i Sverige (Känsliga bitar. Text- och kontextstudier i sentimental populärsång, 2003) har hennes forskningsintressen kretsat kring motiv i och mediering av äldre populära visor i former som skillingtryck och handskrivna visböcker. Inom ramen för det treåriga forskningsprojektet  Utanförskapets röster (finansierat av Kulturrådet) studerade hon tiggarverser, brottsrapportering och nykterhetspropaganda i skillingtryck vilket presenteras i boken Brott, tiggeri och brännvinets fördärv. Studier i socialt orienterade visor i skillingtryck som kom ut 2016.

I sitt senaste forskningsprojekt har hon studerat skillingtryck om kvinnliga missdådare vilket presenteras i boken En botfärdig synderskas svanesång. Barnamord i skillingtryck mellan visa och verklighet. Hon medverkar som Professor II i projektet Skillingsvisene i Norge 1550–1950: Den forsømte kulturarven som leds av Siv Gøril Brandtzæg (NTNU) och finansieras av Norska Vetenskapsrådet (projektnummer 274952). 

 

Publikationer i urval

"Ett tyskt massmord på Stockholms gator. Aktörerna kring ett skillingtryck år 1697". I: Brandtæzg och Strand (red.): Skillingsvisene i Norge 1550-1950. Studier i en försømt kulturarv. 2021. s. 497-532.

"Schavottens röster. Om avrättningsvisor i skillingtryck". I: Jönsson et al (red): Att dikta för livet, döden och evigheten. Tillfällighetsdiktning under tidigmodern tid. 2020.  s. 674-679.

En botfärdig synderskas svanesång. Barnamord i skillingtryck mellan visa och verklighet. 2019, Gidlunds förlag, (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 47).

"With a rough piece of twine: Skilling ballads on malefactors: The case of Brita Christina Wanselius 1827". I: Arv. Nordic yearbook of folklore 2018. s. 123-147.

"Let me tell you my life in a song" On Autobiography and Begging in Broadside Ballads of the Blind. I: European Journal of Life Writing vol 7, 2018.

"Brott, tiggeri och brännvinets fördärv. Studier i socialt orienterade visor i skillingtryck", 2016 (Gidlunds förlag). Beställ via Svenskt visarkiv.

"Street Ballads Spreading the Word. The Case of 'The Two Maids who Married Each Other'". I Edlund et al (red.), Reading and Writing from Below. Exploring the margins of modernity. Umeå: Umeå universitet & Kungl. Skytteanska samfundet 2016. (Northern studies monographs 4, Vardagligt skriftbruk 4).

Märta Ramsten, Karin Strand och Gunnar Ternhag: Tryckta visor. Perspektiv på skillingtryck som källmaterial. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2015. (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 39).

"'Mitt liv ska jag förtälja för eder uti sång'. Om förhållandet mellan liv och text i blindvisor". I Ann-Catrine Edlund & Susanne Haugen (red.) Vernacular literacies - past, present and future. Umeå: Umeå universitet, 2014. (Vardagligt skriftbruk 3).

"'Köp den blindes sång'. Om självbiografi och bettleri i tiggarverser av blinda". I Ann-Catrine Edlund & Susanne Haugen (red): Människor som skriver: Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet. Umeå: Umeå universitet, 2013. (Vardagligt skriftbruk 2, Nordliga studier 4).

"Performing Affiliation. On Topos in the Swedish Preliminaries." I Dafni Tragaki (red) Empire of song. Europe and nation in the Eurovision Song Contest. Lanham, Ml 2013 (The Scarecrow press) (Europea: Ethnomusicologies and Modernities # 15).

"Drinkarflickans död. Moral och melodrama i skillingtryckens nykterhetsvisor". I Ann-Catrine Edlund (red): Att läsa och att skriva: två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800-2000. Umeå 2012  (Kungl. Skytteanska samfundet och Umeå universitet) ( Nordliga studier 3. Vardagligt skriftbruk 1).

Ulf Peder Olrog: Studier i folkets visor.  Utgivna och kommenterade av Mathias Boström, Märta Ramsten och Karin Strand. Stockholm 2011 (Svenskt visarkiv i samarbete med Samfundet för visforskning) (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 31). Beställ via Svenskt visarkiv.

"Lärda referenser och folkliga preferenser: nedslag i Rosenbloms textvärldar". I Noterat nr 19, Stockholm 2011 (Svenskt visarkiv). Beställ via Svenskt visarkiv.

"Långt fjerran ifrån hemmets kända stränder": dikt och dokumentation om mordet på kofferdikapten Sven Petter Lagerhamn. I Noterat nr 18. Stockholm 2010 (Svenskt visarkiv). Beställ via Svenskt visarkiv.

"På pränt och mellan raderna: perspektiv på en handskriven 'schlagerbok'". I: Gunnar Ternhag (red.) Samlade visor: perspektiv på handskrivna visböcker: föredrag vid ett symposium på Svenskt visarkiv 6-7 februari. Uppsala 2008 (Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur)( Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 24). Beställ via Svenskt visarkiv.

Känsliga bitar: text- och kontextstudier i sentimental populärsång. Skellefteå 2003 (Ord & visor). Diss. Beställ via Svenskt visarkiv.