Karin Strand

Karin Strand, PhD, is a research archivist specializing in music texts.

In 2003 she defended her dissertation in comparative literature about the sentimental popular song (schlager) tradition in Sweden, Känsliga bitar. Text- och kontextstudier i sentimental populärsång (Emotional Songs: Text- and Context Studies of the Sentimental Schlager). Since her defense, Strand’s research interests have concerned the mediation of and specific themes within early popular songs in handwritten songbooks and printed ephemera, such as broadsides and chapbooks. In the three-year research project Utanförskapets röster (Voices from the Outside) funded by Kulturrådet (the Swedish Arts Council), she contributed with a study of begging verses and broadside ballads about the blind. Currently, Strand is researching Swedish skilling prints from the 18th and 19th century, focusing on female malefactors, in the project Penitent sinners, monstrous (m)others: Women, crime and representation in street ballads, which is funded by Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.

Publications

“Ett tyskt massmord på Stockholms gator. Aktörerna kring ett skillingtryck år 1697”. In: Brandtæzg och Strand (ed.): Skillingsvisene i Norge 1550–1950. Studier i en försømt kulturarv. 2021. pp. 497–532.

“With a rough piece of twine: Skilling ballads on malefactors: The case of Brita Christina Wanselius 1827”. In: Arv. Nordic yearbook of folklore 2018. pp. 123–147.

“Let me tell you my life in a song” On Autobiography and Begging in Broadside Ballads of the Blind. In: European Journal of Life Writing vol 7, 2018.

Brott, tiggeri och brännvinets fördärv. Studier i socialt orienterade visor i skillingtryck, 2016 (Gidlunds förlag). Order via Svenskt visarkiv.

“Street ballads spreading the word. The case of ‘The two maids who married each other’”. In: Edlund et al (ed.), Reading and Writing from Below. Exploring the Margins of Modernity. Umeå: Umeå universitet & Kungl. Skytteanska samfundet 2016. (Northern studies monographs 4, Vardagligt skriftbruk 4).

Märta Ramsten, Karin Strand och Gunnar Ternhag: Tryckta visor. Perspektiv på skillingtryck som källmaterial. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2015. (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 39).

”’Mitt liv ska jag förtälja för eder uti sång’. Om förhållandet mellan liv och text i blindvisor”. In Ann-Catrine Edlund & Susanne Haugen (ed.) Vernacular Literacies – Past, Present and Future. 2014. Umeå: Umeå universitet. (Vardagligt skriftbruk 3).

”’Köp den blindes sång’. Om självbiografi och bettleri i tiggarverser av blinda”. In: Ann-Catrine Edlund & Susanne Haugen (ed.): Vardagligt skriftbruk och identitet. Umeå: Umeå universitet. (Vardagligt skriftbruk 2). 2014.

“Performing Affiliation. On Topos in the Swedish Preliminaries.” In Dafni Tragaki (ed.) Empire of song. Europe and nation in the Eurovision Song Contest. Lanham, Ml 2013 (The Scarecrow press) (Europea: Ethnomusicologies and Modernities # 15).

”Drinkarflickans död. Moral och melodrama i skillingtryckens nykterhetsvisor”. In: Ann-Catrine Edlund (ed.): Att läsa och att skriva: två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000. Umeå 2012  (Kungl. Skytteanska samfundet och Umeå universitet) (Nordliga studier 3. Vardagligt skriftbruk 1).

Ulf Peder Olrog: Studier i folkets visor. Published and commented by Mathias Boström, Märta Ramsten and Karin Strand. Stockholm 2011 (Svenskt visarkiv together with Samfundet för visforskning) (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 31). Order via Svenskt visarkiv.

”Lärda referenser och folkliga preferenser: nedslag i Rosenbloms textvärldar”. In: Noterat nr 19, Stockholm 2011 (Svenskt visarkiv). Order via Svenskt visarkiv.

”Långt fjerran ifrån hemmets kända stränder”: dikt och dokumentation om mordet på kofferdikapten Sven Petter Lagerhamn. In: Noterat nr 18. Stockholm 2010 (Svenskt visarkiv). Order via Svenskt visarkiv.

”På pränt och mellan raderna: perspektiv på en handskriven ‘schlagerbok’”. In Gunnar Ternhag (ed.) Samlade visor: perspektiv på handskrivna visböcker: föredrag vid ett symposium på Svenskt visarkiv 6–7 februari. Uppsala 2008 (Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur) (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 24). Order via Svenskt visarkiv.

Känsliga bitar: text- och kontextstudier i sentimental populärsång. Skellefteå 2003 (Ord & visor). Diss. Order via Svenskt visarkiv.