" "

Foto: Jonas André/Musikverket 

Vi stänger publik verksamhet

Med anledning av coronaviruset har Musikverket beslutat att tillfälligt stänga myndighetens fysiska publika verksamheter från och med fredag 20 mars. Fokus kommer istället ligga på att erbjuda service digitalt.

Beslutet om tillfällig stängning berör Musik- och teaterbibliotekets och Svenskt visarkivs expedition på Torsgatan, arkivdepån i Gäddviken, Scenkonstmuseet på Sibyllegatan och Elektronmusikstudion (EMS) på Söder Mälarstrand.

Det kommer fortfarande finnas möjlighet att göra fjärrlån och ställa frågor via telefon och e-post. Det kommer också vara möjligt att boka besök på Musik- och teaterbiblioteket och Svenskt visarkiv.

–  Vi har fattat det här beslutet för att värna om våra besökares och medarbetares hälsa. Vi följer utvecklingen noga och hoppas kunna välkomna våra besökare tillbaka så snart som möjligt, säger Musikverkets vikarierande generaldirektör Gerhard Kunosson.

En stor del av Musikverkets resurser finns tillgängliga digitalt. Besökarna kommer fortsatt kunna beställa fram material, ladda ner fria noter, se bilder och lyssna på inspelningar från 100 år tillbaka i tiden.

– Vi hoppas att fler besökare hittar till våra digitala resurser under tiden vi har stängt. Det är en guldgruva som många inte känner till, säger Dan Lundberg, chef för Musik- och teaterbiblioteket och Svenskt visarkiv.

Ta del av våra samlingar på webben

Ett urval av Musikverkets digitala resurser: