Dan Lundberg, Musikverkets generaldirektör. Foto: Jonas André 

Möt Musikverkets nya generaldirektör

”I giftermålet mellan nyskapande och kulturarv – där hör vi hemma”. Musikverkets nya generaldirektör Dan Lundberg vill verka för ett tillgängligt kulturarv och ett nyskapande musikliv i samklang.

 

Dan Lundberg tillträdde som generaldirektör den 1 maj, men han är redan väl bekant med verksamheten. Han kommer närmast från tjänsten som arkiv- och bibliotekschef på Musikverket och nu ser han fram emot att få fortsätta utvecklingen av hela myndigheten. Dan Lundberg har också en lång erfarenhet som frilansmusiker och forskare, något som han också tar med sig in i den nya rollen.

– Det ska bli väldigt spännande. Enligt mig är det här det häftigaste jobbet man kan ha i kultursverige.

Det som gör jobbet så intressant är bredden, menar han. Både vad gäller verksamheter och målgrupper.

Ett av Musikverkets centrala uppdrag är att förvalta och tillgängliggöra kulturarv inom musik, teater och dans. Samtidigt verkar Musikverket för att främja det nutida musiklivet bland annat genom utbildning och upplåtande av studior samt bidragsgivning. Arbetet bedrivs inom verksamheterna Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Scenkonstmuseet, Elektronmusikstudion och Musikplattformen.

Kulturarv och nyskapande

– Bredden är en väldig styrka eftersom vi når så stora delar av kultursverige. Ingen annanstans finns kombinationen av kulturarv och nyskapande inom samma organisation på det här sättet. Det betyder att vi har uppgifter att utföra för proffsen i form av bidrag till det fria musiklivet, noter för utlån, studior för elektronmusik och mycket mer. Våra stora samlingar och arkiv är en viktig resurs för forskare samtidigt har vi en bred allmänhet som vi vill ge bra service i form av intressanta och tankeväckande utställningar och kunniga svar på frågor. Jag ser det närmast som en demokratifråga – alla människors tillgång till kulturarv och kunskap.

Just mötet mellan ett nyskapande musikliv och ett tillgängligt kulturarv är något han vill fokusera ytterligare på.

– Jag vill skapa fler synergieffekter mellan de olika delarna i Musikverket. Vi ska locka dagens kulturutövare in i arkiven och samlingarna för att upptäcka vilken skatt det är, för att inspireras i sitt skapande. I giftermålet mellan nyskapande och kulturarv, där hör vi hemma!

Känner verksamheten

Även om han är ny på tjänsten som GD är han som sagt redan hemma i verksamheten. Sedan 2001 har han varit chef för Svenskt visarkiv och han var med när Musikverket bildades 2011. Sedan 2013 har han lett avdelningen arkiv och bibliotek och de senaste åren har han även vikarierat som chef för Musikplattformen som årligen delar ut 25 miljoner till musikprojekt i det fria musiklivet. Att han redan känner Musikverket ser han många fördelar med.

– Även om jag har mycket att lära mig nu kan jag en hel del om Musikverkets verksamheter, vad de olika delarna gör och hur de fungerar. Det är en väldigt brokig organisation med olika verksamheter som samlats under samma kappa, däri ligger också styrkan. Efter mina år inom myndigheten vet jag vad vi är bra på och vilka utmaningar vi står inför. Jag ser fram emot att leda verksamheten framåt tillsammans med medarbetarna.