Tack för era ansökningar

I dag var slutdatum för att lämna in ansökan till stöd för nyskapande samarbetsprojekt i musiklivet. Hann du inte med den här omgången? Misströsta inte. Den 2 april kommer en ny chans.

Musikverket arbetar för att främja det fria musiklivet och ger stöd för musikupplevelser av högsta kvalitet för hela Sverige. Det sker bland annat genom Musikplattformen och finansieringen av nyskapande musikaliska samarbetsprojekt.

Stort intresse från musiklivet

Intresset den här sökomgången har varit stort. På grund av hög belastning låg ansökningsservern nere vid ett antal tillfällen under dagen. Sluttiden sköts därför upp från klockan 13:00 till klockan 15:00, så att alla som ville skulle hinna söka.

Nu börjar arbetet med att gå igenom ansökningarna för att se vart de utlysta 10 miljoner kronorna ska gå.

– Nu ska vi sätta oss ned och läsa, läsa, läsa. Det ska bli spännande att se vilka projekt som har kommit in. Vi vill gärna ha en bredd av olika genrer och åldersgrupper, säger Jonas Burman, chef för Musikplattformen.

Besked om vilka av projekten som har beviljats stöd lämnas den 20 mars.

Ny chans i april

Den som missade dagens deadline behöver inte vänta länge på en ny chans att söka stöd till utmanande samarbetsprojekt. Den 2 april startar nästa ansökningsomgång.

Läs mer om projektstöd
Läs om vilka som beviljades stöd 2011