54 musikprojekt får stöd

Den 20 oktober fattade Konstnärliga rådet beslutet att 54 musikprojekt ska få dela på tio miljoner kronor.
– Det finns så mycket kreativitet och nyskapande inom svenskt musikliv, säger generaldirektör Stina Westerberg.

– Musiker och musikskapare är väldigt bra på att samarbeta och det kommer att märkas när de här nya projekten drar igång, fortsätter hon.

Musikplattformen har under september och oktober granskat 280 ansökningar med en sammanlagd söksumma på 89 miljoner kronor. Under nästa år kommer 25 miljoner kronor att fördelas och nästa sökomgång öppnar den 16 januari 2012.

Stöd till det fria musiklivet

Stödet ska stärka det fria musiklivet och skapa bättre förutsättningar för ett professionellt musikliv i alla genrer. Det syftar också till att uppmuntra samarbeten mellan det fria musiklivet och olika organisationer, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Med det fria musiklivet menas i det här sammanhanget enskilda musikskapare, musikgrupper och organisationer som verkar utanför de offentligt finansierade institutionerna.

Konstnärliga rådet har under oktober arbetat intensivt med att sätta sig in i projektansökningarna. Utifrån fastställda kriterier har de bedömt de olika projekten och kommit fram till ett gemensamt beslut som inte kan överklagas.

För 2011 har tre projektkategorier beviljats sammanlagt 10 miljoner kronor.

16 nationella utvecklingsprojekt beviljas 5 650 241 kr

Större utvecklingsprojekt av nationellt intresse med konstnärlig skärpa och långsiktig utveckling i fokus.

15 internationella samarbetsprojekt beviljas 2 756 321 kr

Samarbetsprojekt mellan flera aktörer som syftar till en gemensam konstnärlig utveckling och utbyte av idéer och erfarenheter samt turnéer utanför Sverige och gästspel i Sverige.

23 mindre projekt beviljas 1 593 438 kr

Mindre projekt som innefattar allt från enskilda förstudier till nätverksbygge och nyskapande musikproduktioner.

Projekt som får ekonomiskt stöd ska genomföras i samverkan med Musikverket vars roll är att stödja, koordinera och inspirera.

– Vårt gemensamma utvecklingsprojekt börjar nu, säger Musikplattformens chef Jonas Burman. Vi startar med 54 innovativa projekt. Tänk tre eller fem år framåt – vilket tillskott till Sveriges musikverkstad!

Alla som har beviljats stöd 2011

Alla som har sökt stöd 2011

Under Sök projektstöd hittar du alltid information om Musikverkets stöd till musiklivet.