Sök stöd från Musikverket

Alla i det professionella musiklivet är välkomna att söka stöd för samarbetsprojekt, från nystartade kammarorkestrar till etablerade hårdrockare. Sök senast tisdag den 24 april klockan 13.00.

Minst 10 miljoner kronor ska delas ut till samarbetsprojekt i musiklivet. Du kan söka stöd för såväl internationella som nationella samarbeten samt till mindre projekt och förstudier.

Sista chansen under 2012

Passa på! Nästa chans att söka stöd för nya samarbetsprojekt är i januari 2013. Hösten 2012 kommer ansökningsomgången att vara vigd åt återsök för fleråriga projekt som redan har fått stöd från Musikplattformen.

Din ansökan blir offentlig

Tänk på att Musikverket är en myndighet som lyder under offentlighetslagstiftningen. Allt du skickar till Musikplattformen, din ansökan och eventuella bilagor, blir därmed allmänna handlingar.

Ansökan sker via webben. Mer information och länk till ansökningsverktyget hittar du under Sök projektstöd.