Foto: ToastyKen/Flickr (CC)

Foto: ToastyKen/Flickr (CC) 

Ta musiken utomlands

En eller flera bra samarbetsparter och en tydlig konstnärlig vision är två viktiga grundstenar för den som vill söka pengar för internationella musikprojekt. Det säger Isabel Thomson på Musikplattformen. 

Musikverkets stöd till musiklivet sker bland annat genom stöd till musikaliska samarbetsprojekt, i år delas sammanlagt 25 miljoner kronor ut.

Just nu arbetar Musikplattformen med att gå igenom och bedöma de 450 ansökningar som kommit in under årets första ansökningsomgång. Isabel Thomson, internationell koordinator, har tittat närmare på de samarbetsprojekt som har kopplingar till utlandet. Hon ser ett tydligt trendbrott jämfört med förra årets ansökningar.

Många vill åka till Japan

– Förra året hade många kopplingar till Afrika och framför allt Senegal, i år är det i stället Japan som gäller för många. De flesta av de internationella projekten har sökt pengar för att turnera utomlands, men några har även sökt pengar för att utländska musiker ska kunna komma till Sverige. Ansökningarna innehåller allt möjligt, från nätverksbyggande och publikutveckling till musikskapande på internet och ”merge” av musikstilar från olika länder för att se vad som kommer ut.

Oavsett vilket land man planerar att åka till är det bra att i god tid ta kontakt med den svenska ambassaden på plats, menar Isabel Thomson. Ett av förra årets internationella samarbetsprojekt var ett svenskt deltagande på mässan APAP och ett showcase på Scandinavia House i New York, med bland annat Musikcentrum Öst och Svensk Jazz.

– I det projektet bidrog det svenska konsulatet med mycket stöd, både ekonomiskt och i form av viktiga kontakter. Det kan också vara bra att ta kontakt med relevanta musikorganisationer som verkar på platsen dit man vill åka, till exempel bjuda in dem att gå på ens konsert. Det ger inte alltid något för stunden, men kan ge utdelning på lång sikt.

Konstnärlig målsättning

Musikplattformen har sett att en del av projektansökningarna som har kommit in har missat några av grundkraven för att kunna få stöd inom ramen för musikaliska samarbetsprojekt.

– Även om projektet handlar om att hitta nya former för till exempel nätverkande måste det ha en tydlig konstnärlig vision, det är det några som saknar. Man ska tänka på att det är ett konstnärligt råd som tar beslut om projektet. Det går heller inte att söka pengar för att åka utomlands och hitta nya kontakter, det måste finnas en samarbetspart med i projektet från start. Den som saknar en samarbetspart kan i stället söka pengar för att göra en förstudie.

”Använd oss som bollplank”

Enligt Isabel Thomson är vanan av att arbeta i projekt skiftande inom det fria musiklivet. En del har inte gjort annat än att arbeta i projekt och söka medel för det, medan det för andra är första gången de fyller i en projektansökan.

– Vi har försökt ta ut det allra viktigaste och enkelt förklara vad man bör tänka på när man söker pengar från oss på hemsidan. Den som har ytterligare frågor eller funderingar är välkommen att höra av sig till oss, vi hjälper gärna till som bollplank. I den mån vi kan tipsar vi gärna om bra kontakter här och i olika länder.

Internationellt infomöte

Den som vill få ytterligare kött på benen kring internationella kulturstöd får en chans redan på torsdag 15 mars nästa vecka då Kulturrådet ordnar ett informationsmöte på Filmhuset i Stockholm. Där kommer även Musikplattformen att finnas på plats.