Flygplansvinge. Foto: dcJohn/Flickr (CC)

Flygplansvinge. Foto: dcJohn/Flickr (CC) 

Turnétips och flaskhalsar på internationellt samråd

Flaskhalsar, vilka länder man bör skippa på turnén, snabba cash och Musikplattformens framtida roll. Det var några punkter som diskuterades på ett välbesökt internationellt samråd den 8 februari.

Ett 90-tal personer från det svenska musiklivet mötte landets kulturmyndigheter för att diskutera hur svensk musik ska kunna nå utanför gränserna. En av frågorna för dagen var hur Musikplattformen, Konstnärsnämnden och Kulturrådet bör arbeta framöver för att kunna stödja internationaliseringen av svensk musik på bästa sätt.

Samrådet hölls i konsertsalen på Musik- och teatermuseet i Stockholm och inleddes med en presentation av TYP Kulturkapitals översyn av området. På uppdrag av Musikplattformen har de, via bland annat djupintervjuer med ett 60-tal personer, tittat närmare på vilka behov och förutsättningar som finns inom det fria musiklivet att verka internationellt i dag.

”Krångliga regelverk”

– Läget är fragmenterat, präglat av krångliga regelverk, flaskhalsar, stängda platser och för lite resurser, sa Thomas Bokstad som presenterade översynen.  Musikverket har en möjlighet att ändra på detta, men det behövs en syftesformulering. Vad ska Musikplattformen prioritera?

TYP Kulturkapital presenterade ett antal egna förslag, till exempel turnéstöd till musiker och en kringresande Musikbuss. Även från publiken duggade idéerna tätt, med önskemål om allt ifrån mer stöd till körmusik, till synpunkten att stödgivningen måste decentraliseras. Jonas Burman, chef för Musikplattformen, fick periodvis springa mellan stolsraderna med mikrofonen för att hinna med alla inlägg. En punkt som kom upp flera gånger var möjligheten att få resestöd till turnéer och förstudier.

Tufft för nykomlingar

– Som nytt band är det oerhört svårt att få komma ut och turnera. Ekonomiskt stöd hemifrån är helt avgörande, sa Olov Johansson, från det flitigt turnerande bandet Väsen, som satt i en av gårdagens paneldebatter.

Även Stina Westerberg, generaldirektör på Musikverket, betonade vikten av resestöd och det hon valde att kalla snabba cash.

– Vi har pratat mycket om snabba cash, det vill säga möjligheten att snabbt kunna bidra med mindre summor i resestöd, men vi har inte hittat ett rättssäkert sätt att genomföra det på än. Det är en viktig uppgift.

Prioritera samarbeten

Vikten av samarbeten inom musiklivet var ett annat ämne som diskuterades i gårdagens panelsamtal och efterföljande gruppdiskussioner.

– I dag sitter många och håller på sina kontakter och erfarenheter. Vi måste bli mer generösa med våra nätverk och dela med oss, sa Isabel Thomson, internationell koordinator på Musikplattformen och fick medhåll från Ulrika Holmgaard, vd för Svensk scenkonst, som satt i samma panel.

I paneldiskussionen satt även musiker med lång erfarenhet från turnélivet, bland andra Peder Karlsson, som passade på att bidra med sina bästa tips till band som vill ge sig ut på turné.

”Satsa på Tyskland”

– Svenska musiker kan behöva påminnas om att det vi gör har internationell verkan. Våga tänk tanken att turnera! Börja med Norge, därefter är Tyskland ett bra land att satsa på, sa han och efterlyste även ett internationellt perspektiv i debatten.

Många av deltagarna på samrådet representerade det fria musiklivets många branschorganisationer, men även enskilda musiker fanns på plats.

– För mig som inte är aktiv i någon organisation känns det fantastiskt att få möta kulturmyndigheter och andra musiker på ett så här öppet sätt. Jag hoppas att det blir fler tillfällen, sa Steinar Aadnekvam.

Fler samtal följer

Och det är tanken. Gårdagens samtal och diskussioner kommer nu att ligga till grund för Musikplattformens arbete med att ta fram en nationell strategi för internationaliseringen av svensk musik. Musikplattformen kommer även att bjuda in till fler samråd under året för att diskutera olika aspekter av villkoren för det fria musiklivet.