Kvinnohistoriska skrivstugor: här är resultatet!

Fler och mer faktatunga artiklar om kvinnor inom scenkonst och mode! Det här är resultatet efter två intensiva dagar som hade ett tydligt mål: minska jämställdhetsglappet på Wikipedia.

15–16 augusti arrangerade Musikverket tillsammans med Nordiska museet och Stockholms kvinnohistoriska skrivstugor för att öka andelen kvinnor på Wikipedia, världens mest använda uppslagsverk på nätet.

Här är resultatet:

16 nya artiklar
88 redigerade artiklar
38 500 tillagda tecken

Bland artiklarna som tillkommit eller utvecklats syns bland annat:
Jytte Meilvang 
Ryss Anna Olsson 
Magda von Dolcke 
Elin Kling 
Merit Hemmingsson 
Filippa Knutsson 
Ebba von Eckerman 
Lina Nyberg 
Karin Alexandersson 

Skrivstugorna arrangerades i samband med Wiki-sfärens årliga internationella konferens Wikimania som för första gången arrangeras i Sverige.