Nära 90 projekt för ett jämställt musikliv

Många vill vara med och skapa ett jämställt musikliv – hela 89 projekt har sökt pengar från Musikverket i jämställdhetsstödets första ansökningsomgång.

Stina Westerberg. Foto: Jan-Olav Wedin

Foto: Jan-Olav Wedin

– Det är glädjande att så många i musiklivet vill vara med och driva jämställdhetsarbetet. Det har kommit in en massa spännande projektansökningar, säger Stina Westerberg, generaldirektör på Musikverket.

Vem har makt över musiken?

Vem bestämmer i musikbranschen och hur länge ska körsång få vara en tjejgrej? Bredden är stor bland de projekt som har sökt jämställdhetspengar – från idéer om insamlande av jämställdhetsstatistik till insatser för att bryta könsroller hos musicerande flickor och pojkar.

– Jag har sett tre tydliga trender när jag har läst igenom ansökningarna. Många projekt vill samla in kunskap kring vilka som bestämmer och har tolkningsföreträde inom musikområdet, till exempel genom att samla in statistik kring resursfördelning till män respektive kvinnor, säger Stina Westerberg och fortsätter:

– En annan tydlig linje är viljan att på olika sätt lyfta fram en repertoar skriven av kvinnor. Musik skriven av män dominerar fortfarande på de flesta håll. Den tredje trenden är projekt som vill belysa könsrollerna bland pojkar och flickor och stärka deras identitet i ett fritt musikskapande.

 Normer cementeras tidigt

Vikten av att börja tidigt med jämställdhetsarbetet med insatser redan på kulturskolan är något som även har lyfts fram i flera av Musikverkets jämställdhetssamtal Musikliv i balans – sanning och konsekvens, en serie som arrangerats runtom i landet det senaste året.

Foto: Maxime Seguin

Foto: Maxime Seguin/Flickr (CC)

– Normerna cementeras redan på Kulturskolan när det är dags att välja instrument. Är det okej för en tjej att plocka upp bastuban eller kommer hon att välja fiol av tradition? Och vilket bemötande får en kille som vill lära sig spela tvärföljt? Många av projekten vill arbeta med dessa frågor.

Jämställdhetsstödet är en del av Musikverkets jämställdhetsuppdrag från regeringen. Sammanlagt 2,5 miljoner kronor ska delas ut under 2012. Vilka av projekten som har beviljats stöd meddelas senare i vår.

Läs mer om jämställdhetsuppdraget.