Nära 350 ansökningar

Nära 350 samarbetsprojekt har sökt pengar från Musikverket i den senaste ansökningsomgången. Vilka projekt som har fått stöd presenteras i juni.

När ansökningstiden gick ut den 24 april hade hela 348 ansökningar om stöd till samarbetsprojekt i musiklivet kommit in. Nu börjar Musikplattformens arbete med att gå igenom varje ansökan.

Minst tio miljoner kronor ska fördelas. Beslutet om vilka projekt som ska få stöd fattas av Musikverkets Konstnärliga råd. Rådet består av åtta ledamöter med omfattande musikalisk erfarenhet och expertis. De tar bland annat hänsyn till projektens konstnärliga kvalitét och dess långsiktiga effekter på musiklivet när de fattar sina beslut.

För att musiklivets aktörer ska få tid att fundera fram nya projektidéer och prata ihop sig om samarbeten har Musikplattformen skjutit fram nästa ansökningsomgång till januari 2013. Ansökningsperioden hösten 2012 är vigd åt återsök för fleråriga projekt som redan har fått stöd från Musikverket.

Mer information om projektstöd