Stärker svensk musik utomlands. Foto: Exit Festival/Flickr (CC)

Stärker svensk musik utomlands. Foto: Exit Festival/Flickr (CC)  

Musikverket finansierar exportsatsning

Musikverket inleder ett treårigt samarbete med Export Music Sweden AB. Målet är att stärka det fria musiklivets närvaro utomlands och sätta svensk musik på kartan.

Regeringen har gett Musikverket i uppdrag att fördela de medel som återstår när den nedlagda stiftelsen Rikskonserter går i likvidation inom kort. Pengarna ska gå till internationell samverkan i musiklivet.

Inom ramen för uppdraget finansierar nu Musikverket en treårig satsning på export av svensk musik. Företaget Export Music Sweden får 2,3 miljoner kronor för att genomföra en strategisk etablering av det fria svenska musiklivet utomlands. Med det fria musiklivet menas den del som inte är knuten till någon offentligt finansierad institution.

En möjlighet för musiklivet

– Det här är en konkret möjlighet för det fria musiklivet att etablera nya relationer med musikbranschen och gemensamt med Export Music Sweden verka för svensk och nordisk musik på den internationella marknaden, säger Jonas Burman, chef för Musikplattformen på Musikverket.

Export Music Sweden får i uppdrag att identifiera de viktigaste internationella mötesplatserna för musikbranschen och samordna det svenska deltagandet på mässor och festivaler. Företaget ska även anordna nätverksträffar och utbildning för svenska musikaktörer som vill söka sig utomlands.

Välbehövliga resurser

– Genom samarbetet har vi fått välbehövliga resurser till att påbörja det viktiga arbetet med att på ett brett sätt stärka det fria musiklivets internationella närvaro, säger Jan Granvik, ordförande för Export Music Sweden.

När uppdraget löper ut 2015 ska Export Music Sweden vara den självklara arrangören av exportfrämjande aktiviteter för svensk musik i samband med de viktigaste internationella mötesplatserna för musikbranschen. En strategisk plan för fortsatt utveckling av verksamheten från år 2016 och framåt ingår också i uppdraget.

– Vi kommer även att arbeta på hemmaplan med att förse det fria musiklivet med de kunskaper som krävs för att effektivt nå ut med svensk musik på de olika internationella marknaderna, säger Jan Granvik.

Mer internationellt stöd

Export Music Sweden ägs av SAMI (Svenska Artister och Musikers Intresseorganisation), Stim (Svenska Tonsättares Internationella musikbyrå) och Ifpi Svenska Gruppen (International Federation of the Phonographic Industry) där SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter) ingår. Verksamheten finansieras både genom ägarna och av offentliga medel.

En annan del av pengarna från före detta Rikskonserter fördelar Musikverket direkt till internationella samarbeten i musiklivet. I november kunde aktörer i det svenska musiklivet ansöka om stöd, bland annat för gästspel utifrån, svenska gästspel utomlands, kompetenshöjning och internationellt kunskapsutbyte.

Kommentarer

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.