Kåklåtar på Scenkonstmuseet

Kåklåtar på Scenkonstmuseet 

Föredrag: Kåklåtar från en fängslande kultur

Häng med på ett musikaliskt föredrag och samtal om fängelsevisor med musikern Robert Robertsson och författaren Dan Lundberg kl 15-16 den 3 maj på Scenkonstmuseet.

En undanskymd visgenre

Under 1960- och 1970-talen samlade Svenskt visarkiv in visor på svenska fängelser. Syftet var att dokumentera en visgenre som ansågs vara på utdöende, men som under samma tidsperiod fick en ny popularitet.

Visor med genomslagskraft

När fängelsevisorna, eller kåklåtar som dessa kom att kallas under 1970-talet, blev en del av den svenska musikrörelsen fick de en ny funktion. Från att ha varit en undanskymd genre i fängelsemiljöns avskildhet blev kåklåtar en offentlig angelägenhet och en del i den politiska kampen för bättre villkor inom kriminalvården.

Om föredraget

Föredraget har formen av ett samtal och blir ett samspel mellan musikern Robert Robertsson, som var en del av musikrörelsen under 1970-talet, och Musikverkets generaldirektör Dan Lundberg, författare till boken ”Kåklåtar: Fängelsevisor som identitetsmarkör och kulturarv”.

Arrangeras i samarbete med föreningen Musik- och Teatersamlingarnas Vänner och Scenkonstmuseet.

Ingår i museientrén.