Jojkarna Greta Persson, Maria Persson och Karl Tirén i Arjeplog 1937. Foto: Okänd

Jojkarna Greta Persson, Maria Persson och Karl Tirén i Arjeplog 1937. Foto: Okänd 

Jojksamling föreslås som världsminne

Nu kan Svenskt visarkivs unika samling av inspelad samisk jojk från 1910-talet bli världsminne. Svenska världsminneskommittén stödjer en nominering och lyfter fram betydelsen av muntliga traditioner.

Hos Musikverket finns unikt material från århundraden tillbaka i tiden, bland annat mer än 50 000 ljudinspelningar. En av dessa ljudsamlingar är Karl Tiréns samling av samisk jojk. Inspelningarna gjordes i början av 1900-talet på fonografrullar och finns nu digitaliserade hos Svenskt visarkiv.

Den svenska världsminneskommittén har nu beslutat att stödja en nominering av Karl Tiréns jojksamling till den internationella förteckning över världsminnen som är knuten till FN-organet Unescos Världsminnesprogram, Memory of the world. Så här skriver de i sitt besked till Musikverket:

”Det aktuella materialet berättar om ett urfolk, som inte har så många skriftliga, historiska källor. Materialet kan även sättas in i ett globalt sammanhang genom att det berättar om en form av muntliga traditioner som är unika och som kan säga något om muntlig, folklig kultur, som har funnits på flera ställen i världen.”

– Kulturarv är en demokratifråga. Traditionellt har minoritetsgruppers kulturyttringar haft en ganska liten plats i våra nationella samlingar. Därför är det väldigt roligt och angeläget att den här unika samlingen får möjlighet till uppmärksamhet och en plats på världsscenen, säger Dan Lundberg, chef för Svenskt visarkiv.

Nomineringsperioderna är två år och under den tiden kan varje land lämna in högst två nomineringar – Karl Tiréns jojksamling är aktuell som en av de svenska nomineringarna.

Här finns en presentation av jojksamlingen, där du även kan lyssna på hur inspelningarna låter.