Foto av Gertrud Sundvik

Gertrud Sundvik 

Gertrud Sundvik

Gertrud Sundvik (1920-2010) från Falun var en sann eldsjäl som levde sitt liv i folkmusikens tjänst. Hon spelade in utövande folkmusiker, anordnade konserter och höll föredrag. Hon gav ut visböcker och producerade LP-skivor. I dag förvaras hennes efterlämnade personarkiv hos Svenskt visarkiv. Det innehåller bland annat omkring 200 föredragsmanus, 300 ljudband och en omfattande korrespondens med spelmän, folkmusikforskare och journalister. Genom arkivet lever hennes gärning vidare som bevarare, folkbildare och inspiratör inom folkmusikens område.

Wictor Johansson, forskningsarkivarie