Nu finns Dokumenterat nummer 49 att läsa.

Nu finns Dokumenterat nummer 49 att läsa. 

Dokumenterat 49 är här

Sjungande i duschen, 1800-talsopera i Stockholm och en sammanställning av enkätsvar från olika scenkonstinstitutioner runt om i Sverige. Detta är något av innehållet i nya numret av Dokumenterat.

Dokumenterat är en elektronisk tidskrift med fokus på Musik- och teaterbibliotekets arbete med arkiv och dokumentation. Specialpresentationer av enskilda arkiv och samlingar varvas med förteckningar över källmaterial i svenska arkiv, bibliotek och museer. Här finns även mer allmänt hållna artiklar som på olika vis berör musikens, teaterns och dansens världar.

Sjunga i duschen

I det nya numret av Dokumenterat följer forskningsarkivarien Sverker Hyltén-Cavallius upp och analyserar Svenskt visarkivs webbundersökning om sjungande i duschen och andra vardagliga former av småmusicerande.

Halévys La juive

Musikforskaren Owe Ander berättar om Jaques François Fromental Halévys opera Judinnan. Han relaterar operan till samtidens kontext och skildrar försöken att sätta upp den på Kungliga operan. Dessutom kopplas den till den då pågående judiska frigörelsen, och hur denna debatterades i Sverige under 1800-talet.

Nyförvärv 2015–2016 i arkiv, bibliotek och museer

Musikarkivarien Sebastian Lindblom har sammanställt svaren till den enkät som skickats till olika institutioner med koppling till scenkonst. Enkäten innehåller frågor om det inkommit nyförvärv på områdena musik, teater och dans.

Läs dokumenterat