Utdelning av Olrogstipendiet till Mathias Boström på Visarkivet

Torsdagen 30 maj fick Mathias Boström, forskningsarkivarie på Visarkivet och ansvarig för arkiv och dokumentation på Musikverket, ta emot 2013 års Olrogstipendium under festliga former på Musik- och Teatermuseet.

Glad mottagare av 2013 års Olrogpris: Mathias Boström.
Foto: Eric Hammarström.

Priset delades ut av Jan-Olof Andersson, ordförande i Stiftelsen Ulf Peder Olrogs Minne och styrelseledamot i SKAP, vilken också läste upp stiftelsens motivering:

”För utomordentliga insatser som forskare i bevarande och vetenskapligt syfte med
ambition att som ansvarig för Svenskt visarkivs inspelningsarkiv öka tillgängligheten av låt- och vismaterial för en bred allmänhet med hjälp av modern teknik.”

Stipendiaten tacktalar medan Jan-Olof Andersson i rollen som ”spöksångare” gör sig beredd. Foto: Eric Hammarström.

I sitt tacktal påpekade Mathias Boström skämtsamt likheterna mellan sig själv och Olrog: de präglande åren som Uppsalastudent, det starka bandet till Svenskt visarkiv – och en undermålig sångröst. I stället för att själv framföra någon visa överlät han därför detta åt Jan-Olof Andersson som krönte utdelningen med några väl valda, skönt klingande Olrogalster.

Mathias Boström är musiketnolog i grunden och har arbetat på Visarkivet sedan 2001, bland annat som ansvarig för ljud- och bildupptagningarna i samlingarna. Han skriver även på en avhandling om ljudinspelningarnas tidiga historia i Sverige.

 

Läs mer