En bön för moderniteten! Ny bok från Svenskt visarkiv

Anders Hammarlunds nya bok, som handlar om Abraham Baer och hans verksamhet som judisk kantor och musikforskare i 1800-talets Göteborg, är nu publicerad – både som bok på svenska (En bön för moderniteten. Kultur och politik i Abraham Baers värld) och som onlinepublikation på engelska (A Prayer for modernity. Politics and Culture in the World of Abraham Baer).

"Baal t'fillah oder Der practische Vorbeter" (1877), titelbladet

”Baal t’fillah oder Der practische Vorbeter” (1877), titelbladet

Baer gjorde en banbrytande insats med sin dokumentation av den europeiska synagogans musiktradition, Baal t’fillah oder Der practische Vorbeter, som gavs ut i Göteborg 1877.

Boken presenterades vid ett välbesökt evenemang i Svenskt visarkivs och Musik- och teaterbibliotekets expeditionslokaler tisdagen den 11 juni. I ett vindlande samtal mellan professor Lars Dencik och författaren fördes en trollbunden publik med till 1800-talets intensiva diskussion kring kultur, religion, nation och identitet. Vad förenar de frigjorda medborgarna i ett modernt samhälle, där religionen blivit en privatsak? Hur gestaltas religionen förnuftigt? Hur är samhället möjligt …

Kurdiskt besök på Svenskt visarkiv

Hardi Kurda, Abbas Abdulrazaq Akbar och Svenskt visarkivs Anders Hammarlund.

Från vänster Hardi Kurda, Abbas Abdulrazaq Akbar och Svenskt visarkivs Anders Hammarlund. Foto: Dan Lundberg

Vad händer med det musikaliska kulturarvet i ett land som just rest sig efter årtionden av etniskt förtryck, krig och revolution? Den frågan är mycket aktuell i det kurdiska autonoma området i norra Irak.

Tonsättaren Hardi Kurda, som är bosatt i Göteborg men har rötter Irak, har tagit initiativ till ett projekt som syftar till att bygga upp ett kurdiskt musikarkiv – med Svenskt visarkiv som förebild.

Tillsammans med Abbas Abdulrazaq Akbar, generaldirektör för Kurdish Culture & Arts Information Centre in Sulaimani, besökte han måndagen den 29 april Svenskt visarkiv för att med arkiv- och biblioteksenhetens chef Dan Lundberg och forskningsarkivarie Anders Hammarlund diskutera sitt projekt, där Svenskt visarkiv eventuellt kan bidra med vissa utbildningsinsatser.