En kväll med dragspelskungen

Onsdag den 24 september anordnade Svenskt visarkiv en helkväll om Calle Jularbo och hans musik, som den första delen i mötesserien ”Folkhemsikoner”. Inbjudna gäster var filmaren och journalisten Jonas Sima och Håkan Pettersson från Jularbomuséet i Rasten, norra Uppland. Från Svenskt visarkiv deltog forskningsarkivarie Wictor Johansson som också var kvällens programvärd.

Pettersson, Sima och Johansson

De tre medverkande: Håkan Pettersson (t.v), Jonas Sima (mitten) och Wictor Johansson (t.h). Foto: Karin Strand

Kvällen inleddes med visning av Jonas Simas film ”Dragspelskungen” som spelades in 1993 för att uppmärksamma Calle Jularbos hundraårsdag. Därefter höll Wictor Johansson ett anförande där han genom nedslag i Jularbos långa karriär resonerade kring begreppen ”gammalt” och ”modernt”.

Efter anförandet presenterade Jularbomuseets Håkan Pettersson ett urval skivinspelningar som exemplifierade bredden i Jularbos musikantskap. Håkan Pettersson berättade också om det museum han byggt upp genom flitigt samlande av material, ett konkret exempel på hur Calle Jularbos musik bevaras och lever vidare.

Nils Fläcke

Dragspelaren Nils Fläcke, just i beredskap att spela ”Jularbo Kalles vals” på Calle Jularbos eget dragspel. Foto: Karin Strand

Temakvällen lockade ett drygt trettiotal intresserade åhörare, däribland släktingar och medmusikanter till Jularbo. Publiken deltog också i samtalet och bidrog med såväl sakkunskap som intressanta frågeställningar. Kvällen fick en fin avrundning när dragspelaren Nils Fläcke spelade ”Jularbo Kalles vals” på ett dragspel som tidigare ägts av Jularbo själv.

Redan den 22 oktober är det dags för den andra delen i mötesserien ”Folkhemsikoner”. Då ägnas kvällen åt Gösta ”Snoddas” Nordgren. Även det arrangemanget äger rum på Musik- och teaterbiblioteket på Torsgatan 19, med start klockan 18.00.