Folklig menuett i Norden

En figur i menuetten beskriven av den franske dansmästaren Pierre Rameau.

Under andra halvan av 1600-talet och hela 1700-talet var menuett en dans på modet. I Norden var det inte bara finare folk som dansade menuett utan även borgare och bönder. Den folkliga menuetten i Norden var temat under seminariehelgen som Nordisk förening för folkdansforskning arrangerade i samarbete med Forum för historiska danser och musik i Göteborg den 20–22 september. Visarkivets dansarkivarie Anna Nyander deltog i seminariehelgen, vilken förutom intressanta föreläsningar även bjöd på workshoppar i finska och danska folkliga menuetter.