Mixa eller maxa i Slovakien

Slovakiska bymuseet

Svenskt visarkivs Anders Hammarlund återkom nyligen från ett forskningsbesök i staden Martin i Slovakien. Platsen har sedan 1860-talet varit ett centrum för det slovakiska identitetsbygget; här skapades arkiv, bibliotek, förlag, folkkultursamlingar, museer, teatrar – allt för att skapa en nationell identitet. I Martin finns också Muzeum slovenskej dediny, det slovakiska bymuseet, även kallat Skanzen, eftersom det var Skansen i Stockholm som var förbild för anläggningen. Anders besök i Martin var ett led i det pågående forskningsprojektet Mixa eller maxa, som studerar kulturarvsarbete och insamlingsideologier ur europeiskt perspektiv. Vilken roll spelar institutionerna i Martin i dagens hantering av ”det slovakiska”, när EU-flaggan samsas med Slovakiens fana på det etnografiska museets fasad…