Prince. Foto: Nicolas Genin/Flickr (CC)

Fredagslista #1

Det kan kännas lite motigt vid den här årstiden. Kvällarna börjar redan någon gång efter lunch, arbetsdagarna verkar sträcka sig långt inpå kvällen. Men snart är arbetsveckan över, och för att hjälpa er på vägen till helgkänsla kommer vi nu varje fredag bjuda på en expertutformad spellista att lyssna på.

”Viktigt uppdrag när musiklivet omstruktureras”

Magnus Gustafsson är vice vd i Musik i Syd och nyligen utsedd till Musikverkets insynsråd.

54 musikprojekt får stöd

Den 20 oktober fattade Konstnärliga rådet beslutet att 54 musikprojekt ska få dela på tio miljoner kronor.
– Det finns så mycket kreativitet och nyskapande inom svenskt musikliv, säger generaldirektör Stina Westerberg.

Invigning av Musikverket

Invigning av myndigheten Musikverket på Musik- och teatermuseet, 19 oktober 2011

Nära 300 sökte stöd

280 ansökningar om stöd till samarbetsprojekt i musiklivet har kommit in till Musikverket i den första ansökningsomgången 2011. Musikplattformens medarbetare har fullt upp med att gå igenom ansökningar för att kontrollera att de är kompletta och uppfyller de kriterier som Konstnärliga rådet har satt upp. 191 ansökningar uppfyller kriterierna och går vidare till granskning och bedömning. De […]

Genomlyser insamlandet

Varför samlar och dokumenterar statliga institutioner och myndigheter musik, konst eller andra estetiska yttringar? Vad är den grundläggande motivationen? Är det universella estetiska värden som står i fokus, eller är det ett avgränsat etniskt eller nationellt kulturarv som betonas? Svenskt visarkivs nya forskningsprojekt Mixa eller maxa om kulturarv, identitet och folkbildning syftar till att genomlysa […]

Lisa Sand, Jonas Burman och Isabel Thomson.

Full fart från start

Med en rivstart har Musikplattformens medarbetare kastat sig in i det nya jobbet.

Dansa bort problemen

Olika typer av dans hjälper till att lösa olika typer av problem. Improviserad dans ökar våra möjligheter att tänka brett och att hitta flera lösningarna på samma problem. Det framgår av en intervju i The Guardian med Peter Lovatt, chef för enheten för danspsykologi vid universitetet i Hertfordshire. – Att dansa strukturerat hjälper oss att […]

Musiken lindrar ångest

Musikterapi kan lindra ångest och smärta hos cancerpatienter, enligt ett inslag i SVT:s Kulturnyheterna som hänvisar till en studie av det vetenskapliga nätverket Cochrane. Och det är säkert många som har upplevt just det. Forskarna har analyserat 30 vetenskapliga studier om musikterapi med drygt 1 800 cancerpatienter. 64 procent av patienter som fått musikterapi fick […]

Lina Nyberg projektleder

Musikverket har fått regeringens uppdrag att stödja och stimulera strategiskt arbete för ett mer jämställt musikliv. Lina Nyberg leder projekten inom detta uppdrag, hon är projektanställd på halvtid från 15 augusti. – Vi startar inom kort, bland annat med en seminarieserie om jämställdhet i musiklivet där vi reflekterar kring musik, genus och vad som verkligen […]