Kontakta Caprice Music

Caprice Musics medarbetare

E-postadresserna till medarbetarna följer denna form: fornamn.efternamn@capricemusic.se
Punkt används mellan dubbla efternamn. Å, Ä, Ö används ej.

Chef Caprice Music
Marie Wisén
08-519 554 69

Producent, digitala releaser
Erik Hamrefors
08-519 567 05

Marknads- och promotionansvarig
Anders Cangemark
08-519 567 01

Fakturaadress

Musik- och teaterbiblioteket tar i första hand emot e-faktura via PEPPOL: 0007:2021003666
För mer information, kontakta ekonomi@statensmusikverk.se

Org.nr: 202100-3666
VAT-nr: SE202100-366601
GLN-nr: 734 009 321 320 2

En del av Statens musikverk

Registrator
Ärenden kring allmän handling och rapport om oegentlighet i enlighet med visselblåsarlagen.
registrator@statensmusikverk.se

Adress
Box 16326
103 26 Stockholm